De miljoenennota: de belangrijkste punten voor werkgevers op een rij

Maandelijks komen medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, Team Aanpak Jeugdwerkloosheid en UWV bij elkaar om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te bespreken. U, als werkgever staat daarbij centraal. Ondanks de florerende economie is het noodzaak om, als werkgever, samen te werken met diverse marktpartijen, en zodoende tot een goede match te komen tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.

Met het programma “Matchen op Werk” ondersteunt het ministerie van SZW de samenwerking tussen werkgevers en publieke dienstverleners die actief zijn in de diverse arbeidsmarktregio’s. In de lijn van dit programma worden, binnen onze arbeidsmarktregio, nieuwe afspraken gemaakt om werkzoekenden, met ondersteuning vanuit gemeente of UWV, aan het werk te helpen. Zoals u van ons gewend bent delen wij altijd het laatste nieuws rondom arbeidsmarkt informatie. OVAL heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste punten uit de Prinsjesdagstukken op het terrein van vitaliteit, activering en loopbaan. Op de website van OVAL vindt u dit overzicht van de belangrijkste punten die relevant zijn voor u als werkgever.