De techniek samen de crisis door!

Begeleidt u werkgevers of werkzoekenden in de techniek, die in de afgelopen 6 maanden hun baan, opdracht of stage zijn verloren? Via het project ‘De techniek samen de crisis door’ kunnen zij onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op vouchers voor extra begeleiding bij het zoeken naar werk of scholing. Ook mensen zonder technische opleiding, achtergrond en werkervaring in techniek kunnen in aanmerking komen, als zij vanuit krimpsectoren zoals bankendienstverlening, horeca en detailhandel of vanuit een uitkering in willen stromen in de technische sector. Deze kandidaten krijgen een goede screening door de loopbaancoach.

‘De techniek samen de crisis door’ is een initiatief van de netwerkorganisatie Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek. In dit servicepunt werken verschillende organisaties samen om de sector techniek in onze regio te versterken, waaronder WSP Utrecht-Midden. De regeling is samen met de provincie Utrecht tot stand gekomen en loopt tot begin 2021. Het project start per direct en is aanvullend op alle reeds bestaande provinciale en landelijke regelingen. Doel van ‘De techniek samen de crisis door’ is versterking van de technische branches, verbetering van de samenwerking, toename van de opleidingsmogelijkheden van mbo-studenten in het bedrijfsleven, behoud van vakmanschap en instroom van medewerkers in de techniekbranche.

Inhoud regeling:

 • Persoonlijke ondersteuning door een ervaren loopbaancoach.
 • Van werk-naar-werk-ondersteuning.
 • Mogelijkheid tot het volgen van workshops.
 • Ondersteuning bij sollicitaties door een ervaren arbeidsmarkten loopbaancoach 
 • Mogelijkheid voor scholings- en oriëntatievouchers.

Doelgroepen:

 • Uitzendkrachten die in de afgelopen 6 maanden ingeleend zijn geweest bij een bedrijf binnen een van de technische branches en die nu werkloos zijn.
 • ZZP’ers die in de afgelopen 6 maanden een opdracht hebben uitgevoerd bij een bedrijf binnen 1 van de technische branches en die deze opdracht zijn kwijtgeraakt.
 • Werknemers binnen 1 van de technische branches, voor wie ontslag dreigt of die in de afgelopen 6 maanden ontslagen zijn en die geen beroep kunnen doen op bestaande regelingen of een uitgebreid sociaal plan.
 • Mensen zonder technische opleiding, achtergrond en werkervaring in techniek, als zij vanuit krimpsectoren zoals bankendienstverlening, horeca en detailhandel of vanuit een uitkering in willen stromen in de technische sector.

Vouchers:

(totaal aantal 1200, voor elke doelgroep 300)

 • 100 sollicitatievouchers beschikbaar ter waarde van € 500,- voor sollicitatieworkshops (gesprekstechnieken, netwerkgesprekken, zoeken van banen) en actieve ondersteuning bij het zoeken naar werk.
 • 100 scholingsvouchers ter waarde van € 1.500,- als naar oordeel van de loopbaancoach en deelnemer blijkt dat er aanvullende scholing nodig is voor het vergroten van de arbeidsmarktkansen op korte termijn.
 • 100 oriëntatievouchers ter waarde van € 300,- voor hen die uit een andere branche wellicht geïnteresseerd zijn om in de techniek te gaan werken.

Aanmelden of meer informatie

Deelnemende organisaties:

WSP regio Amersfoort, WSP Gooi en Vechtstreek, WSP Utrecht-Midden, A+O Metalektro – Wij Techniek (voorheen OTIB) – OOM – Opleiding, Ontwikkeling, Metaalbewerking – Bouwend Nederland – Koninklijke Metaalunie – Techniek Nederland – FME – FNV Metaal – Leerwerkloket regio Amersfoort – Leerwerkloket Utrecht – SWA HR Diensten – Servicepunt Techniek

Een technische medewerker aan het werk