De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Eerder deze week presenteerde minister Koolmees van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tijdens een persconferentie de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit is een regeling die UWV gaat uitvoeren om werkgevers te ondersteunen die financieel door de coronacrisis worden getroffen.

Tegemoetkoming voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020
U kunt nu nog geen aanvraag voor NOW indienen. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming. 

Kijk voor meer nieuwsberichten op uwv.nl.

Veelgestelde vragen (FAQ) staan op: 

UWV/werkgevers

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Rijksoverheid.nl