Een innovatieregeling voor werkgevers die de Sociale werkgelegenheid bevorderd

Veel organisaties of bedrijven actief voor de sociale werkgelegenheid hebben innovatieve ideeën hoe de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gestimuleerd kan worden, hoe een gezonder & veiliger werkklimaat gerealiseerd kan worden of hoe duurzaam werk voor de doelgroep gecreëerd kan worden. Gebrek aan financiële middelen is vaak een reden waarom vernieuwende ideeën in een bureaula verdwijnen. 

De Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid wil goede innovatieve ideeën een kans geven. Op basis van deze regeling kan een organisatie of bedrijf actief voor de sociale werkgelegenheid op eenvoudige wijze een financiële bijdrage aanvragen voor de realisatie van een ‘vernieuwende aanpak’ of de ontwikkeling van een ‘innovatieve methodiek of instrument’ op de volgende terreinen:

  • - ‘werkfit’ maken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • -  verbetering van arbeidsomstandigheden, gericht op gezond en veilig werken binnen organisaties voor sociale werkgelegenheid of reguliere sectoren
  • -  toegankelijkheid van en duurzame toetreding tot de reguliere arbeidsmarkt
  • -  optimaliseren van de begeleiding van medewerkers bij werkgevers
  • -  het bevorderen van de duurzaamheid van plaatsingen en loopbaanontwikkeling
  • -  het versterken van medezeggenschap door een goed functionerende ondernemingsraad

Het doel van de Stichting Beheer Collectieve Middelen (SBCM) is het bijdragen aan passend, zo regulier mogelijk en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting staat ook bekend als het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Sociale Werkvoorziening (A&O-fonds SW). De stichting verschaft subsidie vanuit de Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid (Innovatieregeling SW). Op basis van deze regeling kan een sociaal werkbedrijf of werkgever een financiële bijdrage aanvragen voor de realisatie van een vernieuwende aanpak of de ontwikkeling van een innovatieve methodiek of instrument.

In 2019 bedraagt het budget voor de Innovatieregeling € 130.000. Bij toekenning geldt: ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’’. Bij budgetuitputting wordt de aanvraag niet in behandeling genomen of doorgesluisd naar het komende jaar. SBCM draagt 50 procent van de projectkosten met een maximum van € 25.000,- (in bijzondere gevallen 50.000). Naast een financiële bijdrage zal SBCM – indien voorhanden - ook expertise ter beschikking stellen en zo mogelijke een koppeling leggen tussen uw idee of aanpak en die van een ander bedrijf of organisatie. 

Meer weten? Lees meer hierover op de website van SBCM bij innovatieregeling sociale werkgelegenheid.