Nieuwe website werkgeversservicepunt Midden-Utrecht

U bevindt zich nu op de oude website van Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht. Bezoek onze nieuwe website voor actuele informatie.

Eerste 12 gediplomeerden verkort leerwerktraject helpende Zorg en Welzijn

Na de herstructurering van de zorg in 2015 hebben zorginstellingen massaal afscheid genomen van de helpende Zorg en Welzijn, niveau 2. Mede hierdoor zijn er onvoldoende potentiële kandidaten die intern opgeleid kunnen worden voor het werk van verzorgende individuele gezondheidszorg (IG). Daarnaast zien we dat door de tekorten van verzorgen IG, zorginstellingen steeds vaker helpende Zorg en Welzijn inzetten om bepaalde taken van verzorgende IG over te nemen. Tempo Team heeft daarom UWV, het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden en diverse regionale zorginstellingen benaderd met een voorstel om gezamenlijk zij-instromers verkort op te leiden voor het werk van helpende Zorg en Welzijn. Na een leerwerktraject van 27 weken hebben de eerste twaalf kandidaten hun diploma ontvangen bij opleider SVOZ BV te Utrecht.

Tempo-Team merkte dat zij in de loop van 2017 niet meer kon voldoen aan de vraag van de markt naar zorgpersoneel. In de zorgsector zijn er al een tijd tekorten aan gediplomeerde verzorgende individuele gezondheidszorg (IG). De verwachting is dat deze situatie in de zorgsector zeker nog tot 2030 zal aanhouden. In juni 2017 heeft Tempo Team een voorstel gedaan aan UWV en het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden, om samen met twee regionale zorginstellingen een pilot te starten voor zij-instromers zonder zorgachtergrond. Middels intensieve begeleiding op de werkvloer en een korte opleiding willen deze samenwerkingspartners potentiële kandidaten de kans bieden om direct te werken en leren als helpende Zorg en Welzijn in de zorgsector.

Jaarcontract na afronding opleiding

Eind april 2018 hebben twaalf kandidaten het leerwerktraject succesvol afgerond. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangen de kandidaten een jaarcontract tussen de 16 en 24 uur bij Tempo-Team. Bij een aantal kandidaten is dit contract is gekoppeld aan een BBL-traject verzorgende IG. Deze samenwerkingsvorm zorgt ervoor dat zorginstellingen geen verplichting hebben om kandidaten zelf een contract aan te bieden. De flexibiliteit van de zorginstellingen blijft behouden, terwijl er nieuwe aanwas van kandidaten blijft komen vanuit de gezamenlijke werving.

Intensieve begeleiding tijdens leerwerktraject

‘We gaan dit traject zeker herhalen in de regio Utrecht! Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij zijn of haar contactpersoon van UWV of van het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden. Werkgevers kunnen zich aanmelden bij Tempo-Team.’ Aldus Rachida Akani, adviseur werkgeversdienstverlening van het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden. Anja Rath-Van Zele, adviseur Werk en Leren Tempo-Team: ‘Het succes van dit traject komt voort uit een aantal componenten. Wij zorgen vooraf voor een goede screening van de kandidaten. Daarnaast worden de kandidaten door de zorginstellingen, de opleider Zorgcollege en vanuit Tempo-Team begeleid. Dit is zeer intensief, maar dat is ook noodzakelijk bij een kort leerwerktraject van 27 weken. De afstemming tussen de verschillende partijen verloopt erg goed en dat is te zien in de het aantal behaalde diploma’s! Meteen na de opleiding kunnen de zorginstellingen beschikken over kandidaten die de organisatie en de cliënten kennen.’

Fantastische baan!

Ondertussen is dit project op vijf andere plaatsen in Nederland uitgerold, te weten Amsterdam, Tilburg, Goes, Rotterdam en Drechtsteden. Momenteel zijn er in totaal 54 kandidaten in opleiding. De nieuw te starten leerwerktrajecten staan voor dit najaar gepland, o.a. ook in Utrecht. ‘Nog mooier is dat we alle kandidaten, bij gebleken geschiktheid, ook een vervolgtraject aan kunnen bieden. Drie kandidaten uit onze pilotgroep in Utrecht hebben zich hiervoor opgegeven. De eerste start al deze zomer!’. Aldus Anja Rath-Van Zele. ‘Ik ben erg blij met de kans die ik heb gekregen. Hierdoor heb ik nu een fantastische baan!’ zegt de enthousiaste deelneemster Jolanda Valkenburg.

Foto van de 12 gediplomeerden