Hoe ga je als werkgever om met de personeelstekorten in de Horeca?

Het vinden en behouden van vakbekwaam personeel is voor horecaondernemers een grote uitdaging. Vacatures voor restaurantkok, medewerker fastservice en medewerker bediening zijn steeds moeilijker te vervullen. Er studeren onvoldoende jongeren af vanuit een horecaopleiding om alle vacatures te kunnen vervullen.

Ook daalt het aantal beschikbare werkzoekenden vanuit de WW. Tussen 2014 en 2018 nam het aantal nieuw verstrekte WW-uitkeringen aan ex-horecamedewerkers af met 38%.

De vraag naar horecapersoneel blijft de komende tijd hoog. Het UWV verwacht dat er in 2019 en 2020 jaarlijks ruim 100 duizend vacatures ontstaan. In 2014 ontstonden er nog 64 duizend vacatures in de horeca. De groeiende vraag naar medewerkers komt door de bloeiende economie.

Aanpak krapte

De horeca profiteert al jaren van deze economie. Met een bruto toegevoegde waarde van circa €13 miljard maakt de sector ongeveer 2% uit van de economie. Doordat het goed gaat met de economie hebben Nederlanders meer te besteden. Hierdoor bezoekt men vaker (luxere) restaurants, cafés en hotels. Daarnaast trekt de zakelijke markt aan en komen er steeds meer buitenlandse toeristen naar Nederland.

Er ontstaan steeds meer initiatieven in de sector om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken. Hieronder worden voorbeelden genoemd, verdeeld in twee pijlers: nieuw talent aanboren en het binden en boeien van huidig personeel.

Nieuw talent aanboren

Investering in nieuw talent is noodzakelijk om langdurig openstaande vacatures te vervullen. Vaak betekent dit ook investering in scholing en begeleiding. In samenwerking met het WerkgeversServicepunt worden werkzoekenden geworven en omgeschoold om in de horeca te werken.

Zo heeft De Drie Gezusters in Groningen samen met het UWV en de gemeente Groningen het ‘Horeca Traineeship Groningen’ ontwikkeld. Werkzoekenden zonder ervaring worden in drie maanden opgeleid tot horecaprofessional en ontvangen een contract van zes maanden (met uitzicht op een vast contract). Leren en Werken in regio Eindhoven is in samenwerking met het UWV, het Summa College en de gemeente Eindhoven een bbl-opleiding gestart voor basiskok niveau-2. Deze opleiding is bedoeld voor zij-instromers met een Participatiewet- of een WW-uitkering.

Er zijn ook bedrijven die zelf mensen opleiden, al dan niet met hulp van het UWV. Er zijn bekende chefkoks die hun eigen opleiding zijn gestart. Zo richtte Robert Kranenborg in 2014 de Robert Kranenborg Academie op, met als doel om jonge mensen met een leerprobleem te helpen in de richting van het koksvak. Talent kan ook gevonden worden in het buitenland. Vooral koks worden buiten de landsgrenzen geworven. Vaak gaat het om werving in Spanje of Portugal.

Binden en boeien: goed werkgeverschap

In de horeca is goed werkgeverschap essentieel om uitstroom van personeel tegen te gaan. Een goede werkgever houdt rekening met de behoeften van zijn personeel. Kijken naar arbeidsvoorwaarden zoals salaris is één van de manieren om een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Ook in de horeca is er aandacht voor werktijden en –roosters. Dit draagt mogelijk bij aan het voorkomen van (uitval door) werkstress. Door in te zetten op scholing en ontwikkeling wordt de inzetbaarheid van medewerkers in de organisatie versterkt. Het is tevens een uiting van waardering richting het personeel.

Er zijn tal van voorbeelden van bedrijven die investeren in cursussen/opleidingen om personeel (bij) te scholen. Vaak wordt dit gedaan in gezamenlijkheid met andere partijen. Zo werken Limburgse horecabedrijven en ROC’s samen onder de noemer Foodlab Limburg om het vakmanschap van horecapersoneel te verbeteren. Ook bestaat het Alliance College van de Alliance Gastronomique: een samenwerkingsverband van 39 toprestaurants in Nederland en België. Zij leiden medewerkers op en laten hen onderling rouleren. Dit draagt bij aan brede werkervaring en enthousiasme.

Lees de hele factsheet Horeca en meer praktijkvoorbeelden.