In 2018 daalde WW met 18 procent in Midden-Utrecht

In de regio Midden-Utrecht daalde het aantal WW-uitkeringen in geheel 2018 met ruim 18%. Deze procentuele daling was het sterkst bij de pedagogische beroepen. Bredere oriëntatie op de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt, blijft heel belangrijk. Zeker nu het economisch goed gaat, zijn er kansen om een loopbaan-switch te maken. Werkzoekende receptionisten vinden bijvoorbeeld ook werk als medewerker klantenservice en helpdeskmedewerker ICT. UWV ondersteunt samen met het Leerwerkloket werkzoekenden om een dergelijke overstap te maken.

Daling WW-uitkeringen

Eind december verstrekte UWV 12.115 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. In december nam het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht ten opzichte van november af met 423 (-3,4%). De landelijke WW-daling (-20,4%) in het afgelopen jaar, is sterker dan deze daling (-18,6%) in Midden-Utrecht. In vergelijking met een jaar eerder daalde in de regio de uitkeringen in absolute aantallen het sterkst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen en commerciele beroepen. Bij de pedagogische beroepen was de procentuele daling (-27,8%) van de WW-uitkeringen het sterkst. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in december 2018 in de regio Midden-Utrecht met 2,6% lager dan het landelijk WW-percentage (2,9%).

Procentuele jaarmutatie lopende WW

Overstapberoepen en scholing

Niet alle werkzoekenden vinden eenvoudig een nieuwe baan in hun laatste functie. Werkzoekenden kunnen dan ook kijken naar andere beroepen met overeenkomende competenties. Samen met het Leerwerkloket* heeft UWV voor een aantal functies andere mogelijkheden op een rij gezet, de zogenoemde overstapberoepen. Deze overstapberoepen zijn gebaseerd op loopbaanoverstappen in het verleden. UWV stimuleert werkzoekenden om zich breder te oriënteren op de arbeidsmarkt. Zo worden hun kansen op een baan groter. In sommige gevallen is voor zo’n beroep aanvullende scholing nodig. Omix Onderwijsplanners, Emma Helpt en het WerkgeversServicepunt Utrect-Midden werken bijvoorbeeld samen om kandidaten de mogelijkheid te bieden om zich op HBO niveau om te laten scholen tot roostermaker in het onderwijs. Kandidaten worden gedurende 10 weken opgeleid tot roostermaker voor het voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs. Vanaf 2012 hebben Omix Onderwijsplanners en Emma Helpt landelijk ruim 300 kandidaten opgeleid tot roostermaker. Hiervan heeft ongeveer 75% van de kandidaten via deze partijen een baan gevonden in het onderwijs. De verwachting is dat ook de komende jaren de vraag naar roostermakers en planners in het onderwijs blijft. Informatie over scholing kan worden opgevraagd bij UWV of het Leerwerkloket Utrecht.

Van receptionist naar medewerker klantenservice

UWV verstrekte eind 2018 in de regio Midden-Utrecht 322 WW-uitkeringen aan mensen die werk zochten als receptionist. Daar stonden aan het eind van elke maand in 2018 gemiddeld slechts 75 openstaande vacatures op werk.nl tegenover. Als werkzoekende receptionisten bijvoorbeeld ook kijken naar vacatures voor de functie van medewerker klantenservice of servicedeskmedewerker ICT komt werk sneller binnen hun bereik. Voor deze overstapberoepen stonden op werk.nl per maand gemiddeld de meeste online vacatures open. Om 100 voormalig administratief medewerkers te inspireren over de mogelijkheden in een ander vakgebied, organiseerde het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden op vrijdag 9 november 2018 het evenement ‘Vandaag! Op weg naar nieuw werkgeluk’. Hier waren ook regionale werkgevers aanwezig die vertelde over de grote vraag in hun sector. Bijna alle werkzoekenden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 1 op 1 vervolgcoaching van UWV te ontvangen. Diverse mogelijkheden zoals een leerwerktraject, het volgen van gerichte workshops of een opleiding zijn inzichtelijk gemaakt om werkzoekenden hun werkgeluk in een ander vakgebied te laten ontdekken. In 2019 zullen er door het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden soortgelijke evenementen georganiseerd worden voor beroepen waar momenteel weinig werk in te vinden is. UWV brengt ook dan in beeld welke overstapberoepen daarbij passen.

Bekijk de regionale nieuwsflits arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht (pdf, 481 kB).