In Midden-Utrecht nog steeds kansen op de arbeidsmarkt

Ook in juli is het aantal toegekende WW-uitkeringen nagenoeg gelijk gebleven aan het aantal in de voorgaande maand. In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht telde UWV in juli 13.975 WW-uitkeringen. Een stijging met 0,4% ten opzichte van juni. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 0,1%. In eerder zwaar getroffen sectoren zoals de uitzendbureaubedrijven, schoonmaak alsmede horeca en catering stabiliseert het aantal toegekende WW-uitkeringen in de maand juli.

Stabilisering WW-uitkeringen in Midden-Utrecht

Eind juli 2020 verstrekte UWV in totaal 13.975 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Dat waren 55 WW-uitkeringen meer dan een maand eerder. Na zeer sterke stijgingen van het aantal WW-uitkeringen in de voorgaande maanden, is er in de zomermaanden juni en juli sprake van een stabilisering van uitkeringen. Landelijk was de stijging 0,1%. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 2.737, ofwel 24,4%. In geheel Nederland was de toename van het aantal uitkeringen het afgelopen jaar 28,6%.

De sector met de grootste stijging van het aantal uitkeringen in de afgelopen maand was de overige commerciële dienstverlening (+57). Opvallend is dat de sector uitzendbedrijven, waarin eerder een forse stijging van het aantal WW-uitkeringen optrad, nu een daling met 4,1% (-65) te zien is. Twee mogelijke verklaringen hiervoor zijn de seizoensinvloeden en de verstrekte kortdurende WW-uitkeringen van de maanden maart en april die nu beëindigd zijn. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef in de regio Midden-Utrecht staan op 2,9%. Daarmee lag dit percentage in juli wederom onder het ongewijzigde landelijk gemiddelde van 3,2%.

Arbeidsmarkt drastisch veranderd

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Voor veel ondernemers zijn personeelstekorten inmiddels niet meer het grootste probleem en draait het nu veel meer om de vraag ‘Hoe kom ik deze crisis door?’ Verwacht wordt dat de werkloosheid dit jaar (verder) zal oplopen, van 3,4% in 2019 naar 7% of meer in 2021. Er zullen dus veel mensen op zoek moeten naar ander werk, zo nodig in een ander beroep. Dit maakt het belangrijk om zichtbaar te maken waar op dit moment nog kansen liggen op de arbeidsmarkt en waar de kansen minder goed zijn of sterk zijn afgenomen. Dat kan immers richting geven aan van-werk-naar-werk activiteiten en eventuele (om)scholing. Sectoren waar de werkgelegenheid verminderd is in de afgelopen periode zijn bijvoorbeeld de horeca, verkoop, schoonmaak en transport en logistiek.

Nog steeds moeilijk vervulbare vacatures

Ondanks de coronacrisis zijn er nog steeds beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, al zijn het er wel minder dan een jaar geleden. In die beroepen is de kans op werk nog steeds goed. Deze beroepen stonden ook op de lijst met moeilijk vervulbare vacatures van september 2019 van UWV en blijken dus op basis van de meest recente cijfers nog steeds goede kansen op werk te bieden. Het gaat om specifieke beroepen waarvoor doorgaans een langdurige opleiding noodzakelijk is, vaak op hbo-niveau of hoger. Voor bepaalde beroepen zijn er zij-instroomprojecten. Dan is het relatief gemakkelijk om de overstap te maken. Sectoren die nog steeds goede kansen bieden voor werkzoekenden zijn bijvoorbeeld zorg, onderwijs en de bouw.

Bekijk het rapport ‘Kansrijke en minder kansrijke beroepen’ (pdf, 467 kB) van 13 augustus 2020.

Bekijk de regionale 'Nieuwsflits arbeidsmarkt Midden-Utrecht' (pdf, 442 kB) van 20 augustus 2020.