Loonkostenvoordeel (LKV) ook voor stagiaires

Heeft een werkgever een stagiair die onder de LKV-doelgroep ‘banenafspraak en scholingsbelemmerden’ valt? Dan kan de werkgever voor hem ook LKV (loonkostenvoordeel) krijgen tijdens de stageperiode. Deze stagiair moet dan wel aan de voorwaarden van deze doelgroep voldoen. En het moet om een stagiair gaan die een financiële beloning van de werkgever ontvangt. Deze stagiair wordt dan namelijk voor de Ziektewet aangemerkt als werknemer. Als de stageperiode eindigt en de werkgever neemt de stagiair in dienst, vervalt het LKV. Maar hierin komt misschien verandering.

Wat is het loonkostenvoordeel (LKV) ook alweer?

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers met een arbeidsbeperking of werknemers van 56 jaar of ouder vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen. Het vaststellen en uitbetalen van deze tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2019.

Het LKV vervangt sinds 1 januari 2018 de premiekortingsregelingen arbeidsgehandicapten en oudere werknemers. Als een werkgever het LKV wil ontvangen, dan heeft hij een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig van zijn werknemer. Deze doelgroepverklaring LKV kan worden aangevraagd bij de gemeente of bij UWV.

Voor het LKV wordt ook een betaalde stagiair tot werknemer gerekend. Een stagiair kan de doelgroepverklaring LKV alleen aanvragen binnen 3 maanden na het begin van zijn stage. Let op: dit kan alleen als de stage is gestart na 1 januari 2018 omdat het LKV pas op die datum is ingegaan.

Binnenkort mogelijke verandering: toch na afloop stage ook recht op LKV

Het LKV is juist bedoeld om mensen uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden aan het werk te helpen. Ook als het om een voormalig stagiair uit de doelgroep LKV gaat. Hierdoor is de vraag ontstaan of de doelgroepverklaring LKV toch toegekend zou moeten worden aan betaalde stagiairs die tot deze doelgroep behoren en door de werkgever zijn beloond met een dienstverband. UWV en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid zijn hier momenteel over in gesprek. Eind mei wordt hierover een besluit verwacht.

Aanvragen van (voormalig) stagiairs tot eind mei ‘on hold’

Tot eind mei zullen alle aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV voor (voormalig) betaalde stagiairs, ‘on hold’ worden gezet. Dat duurt totdat het ministerie een besluit heeft genomen over hoe UWV deze aanvragen moet beoordelen. Dit betekent wel of niet toekennen.

Het WerkgeversServicepunt adviseert daarom om een doelgroepverklaring LKV op tijd door de stagiair te laten aanvragen, dus binnen 3 maanden na het begin van de betaalde stageperiode. Let op: dit kan alleen als de stage is gestart op 1 januari 2018 omdat het LKV pas op die datum is ingegaan.

Wilt u meer informatie over het LKV? Lees alles over het LKV, de voorwaarden en het aanvragen op uwv.nl. Of neem contact op met het WerkgeversServicepunt via: WerkgeversServicepunt-Utrecht-Midden@uwv.nl

Foto van een overleg bij het Werkgeversservicepunt Utrecht-Midden