Meer WW-uitkeringen vanuit horeca en uitzendbureaus in regio Midden-Utrecht

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht nam in maart toe. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren hun baan. Maar ook meer winkelpersoneel en chauffeurs deden een beroep op een WW-uitkering. Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren zoals horeca, cultuur, detailhandel, non-food en transport.

40% meer nieuwe WW-uitkeringen

In maart ontstonden in de regio Midden-Utrecht 1.609 nieuwe WW-uitkeringen en werden 1.307 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 40% toe ten opzichte van februari 2020. In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist lager dan in februari. Zo was in maart 2019 het aantal nieuwe WW-uitkeringen 2,2% lager dan in februari 2019.

Aantal WW-uitkeringen toegenomen

Afgelopen maand nam op landelijk niveau vooral het aantal nieuwe uitkeringen toe vanuit de horeca en catering, uitzendbedrijven en de cultuursector. In deze sectoren verloren vooral veel jongeren hun baan. De uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’ leggen de werkzaamheden stil in sectoren zoals horeca en cultuur, sport & recreatie. Maar ook in de detailhandel, non-food en vervoersector valt een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren deden ook meer mensen een beroep op een WW-uitkering. Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in de sector zorg & welzijn de werkgelegenheid toe en daalde het aantal WW-uitkeringen. Ook in de bouwsector nam het aantal WW-uitkeringen af, een gevolg van het herstel na de bouwstop in de winter. Eind maart telde de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 11.371 WW-uitkeringen. Dat is 2,4% van de regionale beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht nam in maart toe met 280 uitkeringen (2,5%) ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht nog altijd 1.075 lager (-8,6%).

In heel Nederland toename WW-uitkeringen

In heel Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 250.400. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. In februari 2020 waren dat nog 240.200 uitkeringen. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen op landelijk niveau toe met 10.200 (4,3%). In alle provincies nam het aantal WW-uitkeringen toe. Een jaar eerder telde Nederland nog 267.700 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 17.300 uitkeringen (-6,5%).

Regionale verschillen

In maart 2020 nam ook in de andere regio’s binnen het district Utrecht-Flevoland het aantal WW-uitkeringen toe en was er ten opzichte van vorig jaar in deze regio’s een afname te zien: 

- UWV verstrekte eind maart in de provincie Flevoland 6.950 WW-uitkeringen. Dat zijn 5% meer uitkeringen dan in februari 2020. In Flevoland was het aantal WW-uitkeringen eind maart met 10,4% lager dan vorig jaar. 

- Het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort nam in maart toe met 2,3% naar 4.354. Ten opzichte van vorig jaar is er in de arbeidsmarktregio Amersfoort sprake van een daling van 11,1%. 

- In de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek verstrekte UWV eind maart 3.764 WW-uitkeringen. Dat zijn 2,5% meer uitkeringen dan in februari 2020. In de regio Gooi en Vechtstreek was het aantal WW-uitkeringen eind maart met 7,8% lager dan vorig jaar.