Midden-Utrecht: meer WW-uitkeringen in bijna alle sectoren

Ook in mei liet de coronacrisis duidelijk zijn sporen achter op de arbeidsmarkt in de regio Midden-Utrecht. UWV telde in deze regio in mei 13.931 WW-uitkeringen. Een stijging van 7,3% ten opzichte van april. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 3,1%. Een maand eerder nam het aantal WW-uitkeringen in de regio ten opzichte van maart met 14,1% toe. In de regio Midden-Utrecht nam vooral het aantal WW-uitkeringen van werknemers uit de sectoren horeca & catering en schoonmaak het sterkst toe. UWV verstrekte eind mei 1.240 uitkeringen aan werknemers uit deze sectoren. Bij de horeca en de overige zakelijke dienstverlening gaat de recent uitgebrachte regionale impact analyse van UWV uit van een risico op zeer grote krimp.

Stijging WW-uitkeringen in Midden-Utrecht het sterkst

Eind mei 2020 verstrekte UWV in totaal 13.931 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. Dat waren 957 (+7,4%) meer uitkeringen dan een maand eerder. De landelijke stijging van het aantal WW-uitkeringen was 3,1%. Van alle regio’s steeg het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht het sterkst. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam deze maand met 0,2 procentpunt toe en kwam uit op 2,9%. Daarmee lag dit percentage ook in mei ruim onder het landelijk gemiddelde van 3,2%. In vergelijking met vorig jaar lag het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 2.054 hoger dan een jaar eerder, oftewel +17,3%. In Nederland als geheel bedroeg de procentuele toename 20,1%.

Grafiek met WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht
Bron: UWV 2020

Grafiek van de WW-uitkeringen in Nederland
Bron: UWV 2020

In 12 van de 15 sectoren toename WW-uitkeringen

Procentueel gezien was in de afgelopen maand de toename van het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht het grootst in de sector horeca & catering (+ 21%). Het ging hier om een absolute toename van 178 WW-uitkeringen. De helft van de horecabedrijven gaf in mei aan te verwachten dat het personeelsbestand zal afnemen. De sluiting van eet- & drinkgelegenheden trekt een zware wissel op de sector. Pas vanaf 1 juni kon de horeca z’n deuren weer onder beperkende voorwaarden openen. Ook vanuit de sectoren schoonmaak, detailhandel en bij uitzendbedrijven was de toename van het aantal WW-uitkeringen relatief sterk. Van de 15 sectoren steeg in 12 sectoren het aantal WW-uitkeringen en in 3 sectoren daalde het aantal. De absolute toename van het aantal WW-uitkeringen was in mei het hoogst bij de uitzendbedrijven (+ 199). In de sectoren onderwijs, financiële diensten en openbaar bestuur nam het aantal WW-uitkeringen af.

Ook in geheel Nederland groeide het aantal WW-uitkeringen in de sectoren horeca & catering, schoonmaak, detailhandel en uitzendbedrijven relatief het sterkst. Van de 15 sectoren steeg in 9 sectoren het aantal WW-uitkeringen en in 6 sectoren daalde het aantal. In vergelijking met de regio Midden-Utrecht nam de stijging relatief minder sterk toe. Doordat het aantal WW-uitkeringen in april in de regio Midden-Utrecht (+14,1%) juist minder sterk was toegenomen dan in geheel Nederland (+16,7%), lijkt het alsof het effect van de coronacrisis in de regio met enige vertraging plaatsvindt. Hier spelen de steunmaatregelen van de overheid waarschijnlijk een rol.

De recent uitgebrachte regionale impactanalyse van UWV sluit aan bij het sentiment onder ondernemers: de sectoren horeca & catering en de overige zakelijke dienstverlening (waaronder de schoonmaakbranche) kunnen te maken krijgen met een zeer grote krimp. Van de horecawerknemers heeft 70% een flexibel contract en bij werknemers in de overige zakelijke dienstverlening is dit percentage 48%. Flexibele arbeidskrachten lopen het grootste risico’s hun baan te verliezen.

In de regio Midden-Utrecht groeide in mei vooral het aantal WW-uitkeringen in de beroepsgroepen dienstverlenende beroepen (+14,4%), creatieve & taalkundige beroepen (+9,8%) en commerciële beroepen (+9,1%). Hier betreft vooral beroepen zoals: medewerkers bediening horeca, ondersteunende secretariële medewerkers, magazijn- en expeditiemedewerkers, managers verkoop en marketing en verkoopmedewerkers detailhandel mode.