Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt Midden-Utrecht verdwijnen niet vanzelf

Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Dit tekort lost niet vanzelf op. Het vereist een inspanning van zowel werkzoekenden, werkgevers als andere arbeidsmarktpartijen. Dat heeft UWV over de situatie op de regionale arbeidsmarkt Midden-Utrecht gezegd bij de publicatie Regio in Beeld op dinsdag 30 oktober in Utrecht.

We zien nu al geruime tijd dat het aantal WW-uitkeringen daalt. ‘2019 moet het jaar zijn dat nog meer mensen gaan profiteren’, gaf Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van UWV, al aan. ‘In slechte economische tijden zijn er minder kansen. We weten niet wanneer er een dip komt. Daarom moeten we juist nu samenwerken om mensen die langs de kant staan aan het werk te helpen.’

Regionale verschillen

Alle regio’s in Nederland profiteren volgend jaar van de economische groei. Landelijk groeit het aantal banen van werknemers in 2018 met 1,9% en in 2019 met 1,4% naar bijna 8,4 miljoen. De hoogste banengroei wordt verwacht in Amsterdam (+2,5%), Midden-Brabant (+2,1%), Holland Rijnland en Flevoland (+1,9%). In de regio Midden-Utrecht wordt een groei van 1,7% van het aantal banen voorzien. Het aantal banen groeit in vrijwel alle sectoren. Groeisectoren als ICT, openbaar bestuur en specialistische zakelijke diensten zijn in Midden-Utrecht goed vertegenwoordigd.

Moeilijk vervulbare vacatures

Werkgevers hebben steeds meer moeite om personeel te vinden. In het hele land is er een tekort aan elektriciens, verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs. De kans op werk varieert per regio. Zo worden er in Midden-Utrecht ook specifiek naar verzorgenden IG, ICT-programmeurs en leerkrachten basisonderwijs gezocht.

Infographic moeilijk vervulbare vacatures

In het tweede kwartaal van 2018 is de arbeidsmarkt in het merendeel van de arbeidsmarktregio’s van Nederland krap. In regio’s met een krappe arbeidsmarkt, bijvoorbeeld Midden-Utrecht, is er relatief weinig aanbod van werkzoekenden in verhouding tot de vraag van werkgevers. Alleen in de arbeidsmarktregio’s Zaanstreek/Waterland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Rijk van Nijmegen is er sprake van een arbeidsmarkt met een gemiddelde spanning. Maar ook in deze regio’s is er in verschillende deelsectoren wel degelijk krapte.

Samenwerking

Personeelskrapte lost zich niet vanzelf op. Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd één-op-één te matchen met de vraag van werkgevers. Het verkleinen van de mismatch vereist een inspanning van zowel werkgevers, werkzoekenden als andere arbeidsmarktpartijen. Dit bleek ook uit het open gesprek wat er tijdens de bijeenkomst werd gevoerd over hoe de krapte op de arbeidsmarkt samen bestreden kon worden in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

'Werkgevers hebben de hulp van o.a. de regionale gemeenten, UWV en vakbonden nodig om kandidaten met bepaalde talenten te identificeren en daarna vervolgens samen de brug te slaan naar het matchen op vacatures met behulp van bijvoorbeeld bijscholing', zei Frans Bergman van het Servicepunt Techniek Utrecht, Gooi & Vechtstreek. Arne Flantua van The Colour Kitchen vulde daarop aan: 'Het wordt als werkgever ook steeds belangrijk om flexibeler te zijn bij openstaande vacatures en meer te kijken naar wat een kandidaat motiveert, wil en kan'. Vanuit UWV wijzen wij daarom ook op overstapberoepen zodra een bepaald beroep niet meer te vinden is. ‘Door bewustwording te creëren zorgen we ervoor dat werk zoeken in andere beroepen de kansen van werkzoekenden vergroot’ vertelde Margot de Geest, regiomanager van UWV. 'Dit soort inzichten willen wij graag horen en delen binnen de Utrechtse Werktafel. Zodoende kunnen we in Midden-Utrecht de mismatch op de arbeidsmarkt verkleinen en een nog krachtigere regio worden voor werkgevers en werkzoekenden', aldus Linda Voortman, wethouder en voorzitter van de Utrechtse Werktafel.

Regio in Beeld

Regio in Beeld is de jaarlijkse publicatie van UWV over alle arbeidsmarktregio’s in Nederland. Benieuwd naar regionale cijfers van Midden-Utrecht over banen, het aanbod van werkzoekenden, moeilijk vervulbare vacatures en oplossingen voor personeelstekorten? Bekijk dan de website Regio in Beeld.