Social Return in uw organisatie?

Projectleiders social return van de gemeente Utrecht, Anja van Rijn en Reny Haagsma, zijn blij met hun werkproces dat de adviseurs van het WSP maximaal aanhaakt op het ophalen van vacatures voor de doelgroep social return in onze stad en regio.

Het werkproces beschrijft de stappen van de projectleider social return en de adviseurs van het WerkgeversServicepunt Utrecht Midden (gemeente/UWV) die worden gezet om meer vacatures op te halen bij opdrachtnemers van de gemeente. In één oogopslag is nu te zien wie wat wanneer en hoe doet. De projectleider social return is leidend in het werkproces dat dit jaar moet leiden tot minimaal 500 plaatsingen van kandidaten uit Utrecht, waarvan 150 personen met een Participatiewetuitkering. Het werkproces sluit aan op het werkproces vacaturebehandeling. Uitgangspunt is dat de invulling van een social return vacature voorrang heeft op een standaard vacature.

Social return

Werkloosheid is een maatschappelijk probleem waarvoor de gemeente samen met haar contractpartners maatwerkoplossingen wil zoeken: samen werken aan werk! Door het opnemen van social return van minimaal 5% in de inkoopcontracten boven de € 100.000, wil de gemeente dat haar investeringen, naast het ‘gewone’ rendement, ook een concrete sociale winst opleveren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk te bieden. De mogelijkheden die opdrachtnemers hebben om social return in te vullen zijn breed: het creëren van extra arbeidsplaatsen, werkervarings- of stageplaatsen, het inkopen van producten en diensten bij sociaal ondernemers en het delen van kennis en expertise. Iedereen met een uitkering is doelgroep. Utrecht is zeer succesvol met social return. Jaarlijks groeit het aantal plaatsingen. Met dit maatwerkproces wordt verwacht dat het aantal plaatsingen social return verder zal toenemen.

Processtappen in vogelvlucht

Even in vogelvlucht een toelichting op de verschillende stappen. Na gunning van een opdracht brengt de afdeling Inkoop de opdracht in beeld bij de projectleider social return, die vervolgens een afspraak maakt voor een advies gesprek met de opdrachtnemer over de invulling van social return. De projectleider social return bepaalt of er dan ook gelijk een adviseur van het WSP wordt uitgenodigd. Dit doet zij op basis van een eerste telefonisch contact waarin zij verkent of er vacatures zijn met een kansrijk beroepsprofiel of dat het bedrijf werk biedt aan kandidaten uit onze arbeidsmarkregio. Als dat het geval is wordt een adviseur van de gemeente aangehaakt. Vacatures met een niet kansrijk beroepsprofiel worden voorgelegd aan de adviseurs van het UWV en bezien op invullingskans volgens de werkaanbodroute. Aansluiting van een adviseur van de gemeente of het UWV wordt hierdoor bepaald. Gedurende de looptijd van de opdracht kan een adviseur in een later stadium worden aangehaakt wanneer blijkt dat volgens de marktbewerkingsplanner een bedrijf kansrijk is (zilver en goud). De adviseur probeert dus zoveel mogelijk kansen te creëren voor de doelgroep.

Meer weten over social return? Anja van Rijn en Reny Haagsma zijn te bereiken via socialreturn@utrecht.nl of via 06-23104957 (Anja) / 06-39897201 (Reny)

Foto van twee vrouwen van Social Return Utrecht