Speciaal leerwerktraject voor Data Protection Officers

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) strengere eisen stellen aan overheid, burgers en klanten voor wat betreft de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit betekent voor een groot aantal bedrijven dat zij in 2018 een Data Protection Officer (DPO) ofwel Functionaris Gegevensbescherming moeten aan stellen. Daarom is er een speciaal leerwerktraject in het leven geroepen.

Tekort aan Data Protection Officers

De laatste inschattingen geven aan dat er in 2018 behoefte is aan ongeveer 8000 DPO-ers in Nederland. Er zijn op dit moment minder dan 1000 DPO’ers aan het werk. Er ontstaat dus een enorm tekort aan DPO-ers. DPO is daarmee een kansberoep geworden.

DPO-Leerwerktraject

Om te voorzien in de vraag naar Data Protection Officers werken Computrain, The Privacy Factory en het UWV samen in het opleveren van gekwalificeerde professionals d.m.v. een leerwerktraject. De doorlooptijd van het leerwerktraject is 6 maanden. In de eerste 2 maanden wordt een theoretische basis gelegd. Daarna volgt een praktijkperiode van 4 maanden bij een bedrijf / instelling waarbij we ons met name richten op de verplichte privacyactiviteiten van de AVG. Van de deelnemer wordt verwacht actief leads aan te dragen voor de praktijkopdracht. Tulser begeleidt de deelnemers in dit proces.

Dit traject is inmiddels afgesloten, maar in de toekomst worden nieuwe trajecten gestart. Houd de website en social media van WSP Utrecht-Midden in de gaten om op de hoogte te blijven.

Informatiebijeenkomsten

Op 9 februari en 26 februari kwam een groot aantal geïnteresseerden bij elkaar bij bijeenkomsten georganiseerd door het WerkgeversServicepunt in samenwerking met Computrain en the Privacy Factory.

Wilt u meer informatie over het leerwerktraject voor DPO’ers en de dienstverlening van het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via: WerkgeversServicepunt-Utrecht-Midden@uwv.nl

Foto van het Leerwerktraject voor Data Protection Officers