Technische sectoren slaan handen ineen om tekort aan vakmensen terug te dringen

14 partijen in de metaal-, installatie- en bouwtechniek maken samen afspraken om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Samen beginnen zij op 18 januari het Servicepunt techniek Utrecht, Gooi & Vechtstreek.

Mismatch

De arbeidsmarkt in deze regio kent een steeds grotere mismatch. In het afgelopen jaar ontstonden er ruim 105.000 vacatures; 8.700 per maand. Binnen de ICT, de technische sector en de bouwsector zijn de problemen het grootst. Ondanks dat er ruim 22.000 mensen ingeschreven staan, passen zij niet op de vacatures. Binnen de techniek gaat het om beroepen als onderhoudsmonteur, CNC-verspaner, elektricien, loodgieter, ontwerper/constructeur en werkvoorbereider-calculator.

Knelpunten in de bouw

Ook in de bouw zijn er knelpunten. Door het aantrekken van de sector is er meer vraag naar vakmensen zoals metselaars en timmermannen. Aan de andere kant zijn er mensen die steeds moeilijker een baan vinden zoals ouderen, mensen met een administratieve opleiding en laagopgeleiden. Ook de instroom van potentiële nieuwe vakmensen op het VMBO en MBO loopt elk jaar verder terug.

Evalueren

Dit was voor de technische sectoren aanleiding om de handen ineen te slaan. Met dit initiatief brengen ze vraag en aanbod bij elkaar door vacatures en kandidaten te matchen. Daarnaast willen partijen scholingsprojecten opzetten om nieuwe doelgroepen, zoals statushouders, in te laten stromen bij bedrijven. Na een jaar evalueren ze de samenwerking en kijken ze of dit initiatief daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het terugdringen van het tekort aan vakmensen.

De 14 partijen die samenwerken in dit initiatief zijn:

 • A+O Metalektro
 • FNV
 • OTIB
 • Werkgeversservicepunt Utrecht-Midden
 • OOM
 • Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek
 • Bouwend Nederland
 • Werkgeversservicepunt Amersfoort
 • Koninklijke Metaalunie
 • Leer-werkloket Amersfoort
 • Uneto-VNI
 • UWV-werkgeversdiensten landelijk
 • FME
 • SWA HR Diensten

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u bellen met Robert van der Laak, A+O Metalektro en voorzitter SPT Utrecht, Gooi & Vechtstreek: 06 - 204 88 779. Of met Frans Bergman, SWA HR Diensten en coördinator: 06 - 533 28 689.

Wilt u als werkgever in de regio meer informatie over het werven, selecteren en begeleiden van personeel, over subsidies en regelingen of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via werkgeversservicepunt-utrecht-midden@uwv.nl.