Wat kunnen werkgevers doen bij schulden

Financieel gezonde werknemers werken met meer aandacht en hebben ruimte om vooruit te kijken. Daarom zien steeds meer werkgevers financiële fitheid als onderdeel van duurzame inzetbaarheid van hun personeel.

Door plotselinge veranderingen in iemands leven kunnen geldproblemen ontstaan. Dat kan iedereen overkomen. U kunt bijvoorbeeld onverwacht te maken krijgen met ziekte, ontslag, een scheiding of baanverlies van uw partner. Ook positieve gebeurtenissen, zoals trouwen, een kind krijgen, een huis kopen en met pensioen gaan, hebben financiële gevolgen. Geldzorgen kunnen leiden tot stress, concentratieverlies, ziekteverzuim en tot kosten voor bijvoorbeeld loonbeslag. Het is daarom in uw belang om uw medewerkers financieel gezond te houden.

Wat kunt u als werkgever doen bij schulden? Onze tips op een rij:

Foto van koppel dat bezorgd naar rekeningen kijkt

1. Onderneem zo snel mogelijke actie bij loonbeslag

Bel met uw medewerker zodra u een informatieverzoek krijgt van een schuldeiser (voorafgaand aan loonbeslag) en vraag of hij/zij al hulp heeft bij geldzaken. Geef bij loonbeslag de flyer loonbeslag aan uw medewerker en bied de mogelijkheid om te bellen of zaken te regelen tijdens werktijd (veel instanties zijn alleen tijdens kantooruren open). Indien uw medewerker niet zo zelfredzaam is of laaggeletterd, dan is het handig als iemand van uw organisatie kan helpen met het maken van afspraken en lezen van moeilijke brieven.

Naast gratis hulpbronnen (zie punt 2) kunt u ook begeleiding inhuren voor uw medewerker, zoals een budgetcoach, schuldhulp (lid van de NVVK), budgetbeheer of beschermingsbewind. Hoe eerder medewerkers geholpen worden, hoe kleiner de kans dat schulden zich opstapelen. Door aan te bieden dat uw medewerker de hoogte van het loonbeslag laat controleren, wordt de drempel naar deze hulp lager.

2. Zorg dat mensen weten waar ze hulp kunnen krijgen

Veel mensen weten niet waar ze hulp kunnen krijgen, schamen zich en wachten te lang met hulp zoeken. U kunt daarbij helpen. Mensen met schulden kunt u doorverwijzen naar de gemeente voor gratis schuldhulp. Indien mensen hun administratie niet op orde hebben, brieven niet begrijpen, of geen overzicht hebben van inkomsten / uitgaven / schulden, dan kunt u verwijzen naar vrijwilligers (zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas, LSTA en de FIKKS app). Sommige gemeenten hebben formulierenbrigades of loketten voor geldzaken. Voor juridische vragen kunnen mensen terecht bij sociaal raadslieden en het juridisch loket. Kijk op wijzeringeldzaken.nl voor verwijstips.

Geef ook aan wie binnen uw organisatie aanspreekpunt is bij geldzorgen, bijvoorbeeld HR, uw maatschappelijk werker, vertrouwenspersoon of het personeelsfonds.

Maak een pagina op uw intranet ‘Waar kun je terecht met geldzorgen’ en geef aan waar medewerkers intern en extern hulp kunnen krijgen. Of leg een flyer of poster bij de bedrijfsarts en maatschappelijk werk. Plaats deze informatie in uw bedrijfsblad / nieuwsbrief voor medewerkers, en noem het in de introductiedag of -map voor nieuwe medewerkers.

3. Bespreek jaarlijks hoe het gaat met uw medewerker

Vraag in het jaarlijkse functioneringsgesprek naar de plannen van uw medewerker en wat er speelt in diens leven. Indien uw medewerker te maken heeft met grote gebeurtenissen, zoals een scheiding of ziekte, of ziekte/ ontslag / overlijden van de partner, dan kunt u helpen met een checklist en eventueel financieel advies aanbieden. Op de website Wijzer in geldzaken staan voor iedere gebeurtenis tips voor uw medewerker. Ook kunt u kijken of tijdelijk meer of minder uren werken tot de mogelijkheden behoort.

4. Preventie binnen uw organisatie

Om geldzorgen en schulden te voorkomen, kunt u op intranet handige sites voor uw medewerkers vermelden, zoals Wijzer in geldzaken, Zelf je schulden regelen en Bereken uw recht (over toeslagen). Ook kunt u een tool op intranet plaatsen, bijvoorbeeld de Geldplannen van Nibud. U kunt ook het onderwerp bespreken in een afdelingsoverleg, een inloopspreekuur instellen over geldzaken of in uw HR beleid opnemen dat medewerkers recht hebben op een financiële gezondheidscheck bij een budgetcoach of financieel adviseur.

Op de site Financieel gezonde werknemers staan tips voor u als werkgever, zoals: hoe herken je geldzorgen, hoe maak je het bespreekbaar, naar wie kun je doorverwijzen, hoe werkt loonbeslag. Het Nibud heeft een gratis hulplijn voor werkgevers. Er zijn ook diverse aanbieders van workshops voor werkgevers en werknemers over schulden & geldzaken.

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief Matchen op Werk van Gemeente Utrecht