Jobcoaching

Als u iemand in dienst neemt die een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Utrecht, dan kunt u gebruik maken van begeleiding na indiensttreding. Dit noemen wij jobcoaching. Hierbij wordt uw nieuwe werknemer op zijn of haar werkplek gecoacht met als doel te helpen eventuele (opstart)problemen in kaart te brengen en op te lossen.

Begeleiding na indiensttreding

Jobcoaching wordt vooral ingezet in de periode direct na werkaanvaarding. Het aantal uren, de frequentie en de tijdsperiode worden in onderling overleg vastgesteld maar bedraagt maximaal 50 uur per persoon.

Uw contactpersoon van het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht of de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht kan jobcoaching voor uw nieuwe werknemer aanvragen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.