Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sociaal ondernemen betekent gelijke kansen voor iedereen

De laatste werkgever van Herman ging failliet, waarna hij lange tijd werkloos was. Bij DMF coating kreeg hij de kans te laten zien wat hij waard was. In deze video vertelt de directeur waarom hij Herman na een stageperiode een jaarcontract aanbood.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: goed voor de maatschappij en voor het imago van uw bedrijf.

Duurzaam personeelsbeleid

Steeds meer werkgevers doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zij werken aan duurzaam personeelsbeleid. En daarmee aan een goed imago. WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht is hierin uw partner. Omdat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Doet u mee?

Waarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk?

Werk hebben is minder gewoon dan we denken. Sommige mensen hebben daarvoor wat extra hulp nodig. Omdat zij moeilijk werk vinden, om wat voor reden dan ook. Wij weten hoe belangrijk werk is voor mensen. Wie werkt, ontwikkelt zich, voelt zich gewaardeerd. En werk maakt mensen financieel onafhankelijk. Dat iedereen die kan werken werk heeft, daar zijn wij als maatschappij verantwoordelijk voor.

Word onze partner in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht begeleidt mensen die moeite hebben met het vinden van werk. Dat doen wij samen met onze partners, zoals werkgevers, uitzendbureaus en het onderwijs. De overheid ondersteunt ons werk. Denk bijvoorbeeld aan financiële voordelen voor werkgevers en het uitsluiten van bepaalde risico’s. Wilt u samen met ons maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wij helpen u met:

  • kandidaten werven en selecteren
  • advies over subsidies en financieel gunstige regelingen

Neem voor advies contact op met een adviseur van het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht.