Sociaal return

Krijgt u als werkgever een opdracht van de gemeente, de provincie of het Rijk? Dan kunnen er sociale voorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld dat u arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar stelt voor arbeidsgehandicapten, jongeren of werkzoekenden met een uitkering. Dit noemen we social return.

Werkervaring

Social return vergroot de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen en geeft mensen die moeilijk een baan kunnen vinden de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Voor u als werkgever is het een kans om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Invulling social return

Het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht ondersteunt en adviseert u over de invulling van social return. Bovendien kan het WSP de (regionale) werving en selectie van uw kandidaten verzorgen.

Netwerk

Het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden beschikt tevens over een groot netwerk van organisaties. Wij brengen u graag met hen in contact zodat u samen kunt werken om social return in te vullen.

Social return kunt u op verschillende manieren vormgeven, bijvoorbeeld door:

  • arbeidsplaatsen aan te bieden
  • verbinding te zoeken met sociaal ondernemers of lokale initiatieven
  • trainingen of cursussen te verzorgen
  • faciliteiten aan te bieden die een terugkeer op de arbeidsmarkt stimuleren
  • opdrachten aan de sociale werkvoorziening aan te bieden

Wilt u meer weten? Neem contact op met de projectleider social return.