Regionale aanpak arbeidsparticipatie

Het UWV en de gemeenten kijken voortaan in de hele regio naar de juiste match tussen werkgever en werknemer, in plaats van per gemeente. Dat doen ze vanaf deze maand, met een regionaal werkgeversteam.

De arbeidsmarktregio Midden-Brabant wil de kans op matches op de arbeidsmarkt hiermee vergroten. Dus zorgen dat werkzoekenden zo snel mogelijk passend werk vinden. En aan de andere kant dat werkgevers de juiste kandidaten voor hun vacatures binnenhalen.

Eenduidige aanpak

De 11 gemeenten in arbeidsmarktregio Midden-Brabant en het UWV voeren de dienstverlening voor werkgevers vanaf nu samen uit. Ze pakken de vraag van werkgevers op en verbinden die aan de mogelijkheden van kandidaten uit de uitkeringsbestanden van de hele regio. Deze aanpak maakt het werkgevers makkelijker om zaken te doen met gemeenten en UWV. Voor werkzoekenden vergroot de samenwerking de kans op een goede bemiddeling naar werk. Een belangrijke stap, vindt Margo Mulder, wethouder in de gemeente Heusden en voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie. Ze zegt: "De arbeidsmarkt houdt natuurlijk niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom is het mooi dat we werkgevers en werkzoekenden in de hele regio bedienen en niet per gemeente. Met deze aanpak wordt de vijver om uit te vissen een flink stuk groter. En dat is goed nieuws voor zowel de werkzoekenden als werkgevers."

De regio legt de bal klaar

"Samenwerking in de regio met gemeenten en UWV is van groot belang", stelt Erik de Ridder, wethouder Economie en Arbeidsmarkt in Tilburg. "De inwoners van onze regio die werk zoeken en onze hulp nodig hebben, worden nu nog beter geholpen. Een loket als toegang tot het werk in de gehele regio. Een forse stap vooruit!" Ook komt er met de onlangs opgestelde Actiegerichte Samenwerkingsagenda nog meer samenhang, eenduidigheid en focus in de samenwerking. Hiermee zorgen de huidige besturen voor een warme overdracht richting nieuwe bestuurders en leggen ze als regio de spreekwoordelijke bal klaar. Wethouder Bernd Roks van de gemeente Hilvarenbeek: "Willen we een krachtregio worden voor onze inwoners, dan moeten we bestuurlijk lef tonen. De ambitie en het vertrouwen zijn er!"