Uitreiking startbewijzen WelSlagen Tilburg

In Tilburg kregen onlangs 12 enthousiaste deelnemers van het project Welslagen in de Zorg een startbewijs voor een BBL 3-opleiding uitgereikt. Dat is project dat werkzoekenden klaarstoomt om een opleiding te volgen in de zorg.

WelSlagen is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden op kansrijke beroepen in zorg en welzijn. Jongeren of werkzoekenden die willen en kunnen werken in de zorg, maar die nog geen startkwalificatie hebben behaald, worden via WelSlagen toegeleid naar een leerbaan in zorg en welzijn.

Deelnemers klaar voor vervolgopleiding

Op 17 augustus kregen de 12 deelnemers hun startbewijs uitgereikt bij verzorgingstehuis Kievitshorst van De Wever. Wij feliciteren Silvana, Patricia, Marit, Adrie, Gwendolynn, Nadia, Diana, Anatalia, Mona, Richard, Claudia en Sylvana met het behaalde resultaat. In september starten zij met de vervolgopleiding bij ROC Tilburg.

Wij bedanken onze samenwerkingspartners

Wij bedanken onze samenwerkingspartners waarmee we dit mooie resultaat bereikt hebben: de gemeente Tilburg, Sagènn, Leren en Werken Midden Brabant, ROC Tilburg, EBC Talen, De Wever, ASVZ, Thebe, Actief Zorg en Het Laar. We kijken ernaar uit om met elkaar volgend jaar met een derde WelSlagen groep in Midden Brabant te starten.

Over het project Welslagen in de Zorg

Gedurende 20 weken kregen de deelnemers 1 dag per week training die ze voorbereidt op de BBL-baan. Daarnaast hebben zij 3 dagen per week praktijkervaring opgedaan bij een zorg- of welzijnsinstelling in de regio Midden Brabant. Zo maakten zij kennis met leren en werken in de praktijk. In het toeleidingstraject is ook gericht aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheden. Via dit traject wordt mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie de mogelijkheid geboden om een opleiding te volgen in een sector met grote behoefte aan nieuwe medewerkers.