Leerwerkloket Midden-Brabant

Werkgevers uit de regio kunnen met al hun vragen over leren en werken terecht bij het Leerwerkloket Midden-Brabant. Het loket is een deskundige sparringpartner voor werkgevers in de regio die vragen hebben over scholing en de duurzame inzetbaarheid van personeel.

Doorontwikkeling zorgt ervoor dat ondernemingen toekomstbestendig zijn. Het Leerwerkloket is er van overtuigd dat werknemers en werkzoekenden die blijven leren, beter gemotiveerd zijn en meer plezier in hun werk hebben. Het Leerwerkloket is er ook voor werkzoekenden, met en zonder uitkering, en voor werknemers en studenten die vragen hebben over scholing of hun loopbaan.

Leerwerkloket Midden-Brabant
E-mail: middenbrabant@lerenenwerken.nl
Telefoon: 06-535 88 691
Website: middenbrabant.lerenenwerken.nl