Inspiratiefilms van ondernemers uit het OndernemersAkkoord

Veel ondernemers uit de regio hebben het OndernemersAkkoord al ondertekend. Zij zetten zich samen met overheden en onderwijsinstellingen in om de arbeidsmarkt in Midden-Brabant te versterken. Zo helpen ze mensen die extra ondersteuning op de arbeidsmarkt kunnen gebruiken.

Wilt u meer weten over het OndernemersAkkoord? Neem dan contact op met een adviseur van WSP Werkhart via 013 - 21 32 203 of via het contactformulier.

OndernemersAkkoord: twee jaar netwerken met resultaat!

De partners van het OndernemersAkkoord ontwikkelen samen nieuwe vormen van werkgelegenheid die kansen bieden voor werkzoekenden uit Midden-Brabant. Het maatjesproject is hier een voorbeeld van. Hierbij worden werkzoekenden begeleid naar een baan. Ton Gimbrère (Bonheur Group) coachte zijn maatje Luba. Ondanks haar taalbarrière vond zij een baan via zijn netwerk. Een andere manier om werkgelegenheid te creëren is met het Stimuleringsfonds. Aschwin Geerts (Indicia) vertelt hoe hij met behulp van het fonds het ICT-platform kon oprichten. Dit leverde achttien werkzoekenden een baan op. Tot slot vertelt Hicham Loukili (Capi Europe) hoe zij, met behulp van het Stimuleringsfonds, productie uit China terughaalde naar Nederland. Capi is hiermee hét voorbeeld van reshoring in Nederland.

Bekijk op YouTube het filmpje over het OndernemersAkkoord

Carlijn werkt bij Stichting De Wever

Vier jaar geleden volgde Carlijn praktijkonderwijs. Voor een stage kwam ze terecht bij stichting De Wever. Dat was een groot succes: ze werkt inmiddels al vier jaar in verzorgingshuis Padua. Omdat Carlijn niet al haar taken zelfstandig kan uitvoeren, heeft UWV samen met De Wever haar salaris bepaald. De Wever betaalt haar een lager loon en in aanvulling hierop ontvangt Karlijn een uitkering van UWV. Via UWV kan ze ook hulp krijgen op de werkvloer, maar dankzij de goede hulp van haar collega's heeft ze dit niet nodig.

Bekijk op YouTube het filmpje van Carlijn

Cor werkt bij De Mandemakers Groep

Cor werkte veertien jaar als opperman metselaar. Toen hij werkloos werd, wist hij dat het door de economische crisis moeilijk zou worden om terug te keren in de bouwwereld. Cor liet zich toen omscholen tot vrachtwagenchauffeur. Met een opleidingsbudget van WerkgeversServicepunt Werkhart behaalde hij met behoud van uitkering zijn vrachtwagenrijbewijs. Hij deed dit via intermediair Logistic Force, waar hij ook een proefperiode van drie maanden kreeg. Vervolgens liep hij stage bij verschillende werkgevers. Inmiddels heeft Cor een contract bij De Mandemakers Groep, waar hij zorgt voor de levering van keukens.

Bekijk op YouTube het filmpje van Cor

Freddie werkt voor de Diamant-groep bij Fuji

Freddie is in dienst bij de Diamant-groep, een sociale werkvoorziening. Hij is gedetacheerd bij Fuji, waar hij begon met een proefperiode van twee weken. Deze periode was voor de werkgever kosteloos. In deze periode werd Freddie intensief begeleid door zijn leidinggevende bij Fuji en door een begeleider van de Diamant-groep. Na zijn proefperiode werd het loon van Freddie bepaald aan de hand van zijn loonwaarde. Dit is de waarde van het werk dat iemand nog kan uitvoeren, uitgedrukt in geld. Fuji koos ervoor om Freddie na de proefperiode zelf aan te sturen en te begeleiden. Het bedrijf ontvangt hiervoor een vergoeding van de Diamant-groep. Daarnaast wordt ieder kwartaal een voortgangsgesprek gevoerd. Freddie werkt inmiddels vier jaar bij Fuji.

Bekijk op YouTube het filmpje van Freddie

Wil en Yusuf werken bij Brouwer Groenaannemers

Yusuf is na een geslaagde proefperiode van één maand in dienst getreden bij Brouwers Groenaannemers. In de proefperiode werkte Yusuf met behoud van zijn uitkering, waardoor de werkgever geen loonkosten had. Zo konden de werkgever en werknemer rustig aan elkaar wennen, zonder verplichtingen. In een voortgangsgesprek besprak de werkgever met Yusuf wat er wel en niet goed ging, waardoor hij zich verder kon ontwikkelen. Om de werkgever te stimuleren Yusuf goed te begeleiden en intern op te leiden tot volwaardig groenvoorziener, werd na de proefperiode de stimuleringsregeling toegekend. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor de werkgever. Deze regeling wordt toegepast voor de duur van het contract, met een maximum van een jaar. Ook collega Wil is gestart met een proefperiode met behoud van uitkering. De contracten van Wil en Yusuf zijn inmiddels verlengd.

Bekijk op YouTube het filmpje van Yusuf en Wil