Social Return on Investment (SROI)

Heeft u een opdracht gekregen van de gemeente? Dan kan het zijn dat u binnen de opdracht moet voldoen aan de social return on investment (SROI)-verplichting. Dit houdt in dat u als werkgever mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrekt bij het werk of project dat u gaat uitvoeren. Dat kan via reguliere arbeidsplaatsen, maar ook via leer-/werkplekken.

Voordelen van SROI

  • Social return is voor u als werkgever een manier om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Werkzoekenden kunnen zo werkervaring opdoen om hun terugkeer op de arbeidsmarkt te bevorderen.
  • Social return draagt bij aan de regionale werkgelegenheid.

Advies, bemiddeling en begeleiding van WSP Werkhart

WSP Werkhart kan u adviseren, helpen met bemiddeling en begeleiden bij uw SROI-verplichting. Samen kijken we wat de beste manier is om aan uw SROI-verplichting te voldoen en wat daarbij het meest passend is binnen uw bedrijf. Dit is afhankelijk van het soort werkzaamheden. Een accountmanager van WSP Werkhart helpt u daarbij door advies te geven en de werving en selectie van kandidaten te faciliteren. Onze dienstverlening is kosteloos. Of het nu gaat om advies, bemiddeling of begeleiding. Wij helpen u graag.

Verwerking persoonsgegevens Social Return on Investment

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking ter vervanging van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze ontwikkeling geeft aanleiding voor gemeenten hun gegevensverwerking opnieuw in kaart te brengen, en ervoor te zorgen dat privacy van burgers binnen de gemeentelijke procedures is geborgd conform de AVG.

Bekijk de notitie (pdf, 595 kB) die de gemeente Tilburg aanhoudt voor het verwerken van gegevens van social return kandidaten, binnen de kaders van de AVG.

Contact

Heeft u vragen over social return on investment? Stuur dan een e-mail naar: sroi@tilburg.nl.

Wat is social return on investment precies en hoe gaat het in zijn werk? In deze film leggen we het uit.