De banenafspraak en quotumwet

Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers uit de sector markt moeten daarom tot 2026 in totaal 100.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers uit de sector Overheid doen dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak.

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Werkgevers met ongeveer 25 of meer werknemers (40.575 of meer verloonde uren) moeten een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen of inlenen. Dit is het quotum arbeidsbeperkten. Voldoen werkgevers hier niet aan? Dan kan het zijn dat zij een quotumheffing van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar betalen.

Wat zijn verloonde uren?

Verloonde uren zijn de uren die in het contract van de werknemer staan, dus ook de uren die hij ziek was en met verlof was. Ook betaald meerwerk en overwerk vallen onder verloonde uren. Zorg ervoor dat u in de aangifte loonheffingen de verloonde uren goed invult. Op de site van de Belastingdienst leest u meer hierover in de Memo verloonde uren.

Verloonde uren van ingeleend personeel tellen mee

Leent u werknemers met een arbeidsbeperking in van een uitzendorganisatie, zoals een uitzendbureau of een pay-rollbedrijf? Dan tellen ook de verloonde uren van deze werknemers mee voor het quotum arbeidsbeperkten. Maak dit jaar alvast goede afspraken met uw uitzendorganisatie over het overdragen van deze verloonde uren. In 2020 kunnen uitzendorganisaties de uren uit 2019 aan u overdragen.