Leer-Werk-Markt UWV Zuid-Limburg een groot succes

Op 12 juni heeft de tweede Leer-Werk-Markt plaatsgevonden in het Parkstad Limburg Stadion. Deze specifieke formule is een Zuid-Limburgse opzet en heeft zich bewezen na een eerste editie in 2017. Mede de gezamenlijke inzet van collega's dwars door alle afdelingen heen draagt bij aan dit succes.

De keuze om een activiteit te organiseren met het thema leren en werken is ontstaan vanuit het afnemende aanbod aan gekwalificeerde werkzoekenden, het toenemende aanbod van leerwerkconstructies en het stimuleren van intersectorale keuzes van werkzoekenden.

Doel: werkzoekenden informeren over leerwerkconstructies

Het doel van deze Leer-Werk-Markt was ook dit jaar een markt te organiseren om werkzoekenden te informeren/oriënteren op leerwerkconstructies met baangarantie (!). Op deze wijze worden werkzoekenden bewust gemaakt van actuele opleidingsmogelijkheden, zodat men een duidelijk beeld krijgt van scholings- en omscholingsmogelijkheden ter oriëntatie van arbeidsmarktkansen. Daarnaast komen werkgevers in contact met werkzoekenden die vanuit een eigen intrinsieke motivatie (geen verplichte uitnodiging) deelnemen. Men krijgt een indruk van het actuele klantenbestand.

Er waren 28 standhouders aanwezig met concrete leerwerktrajecten. Een deel van deze werkgevers waren aanwezig op basis van de positieve ervaring van de Leer-Werk-Markt van vorig jaar. Deze vertegenwoordigden alle branches en boden opleidingsaanbod voor de breedte van de doelgroep, van ongeschoold t/m HBO trajecten. De uitzendbranche was vertegenwoordigd door de samenwerkende partners vanuit de Privaat-Publieke-Samenwerking (PPS-leden) in naam van hun inleners.

Foto Leer-Werkmarkt

150 bezoekers bezochten Leer-Werk-Markt

Werkzoekenden zijn vrijblijvend door middel van een flyer en/of tijdens de persoonlijke contactmomenten in gesprekken en workshops uitgenodigd. Vervolgens konden ze zich aanmelden via de Werkmap. De toenemende krapte was duidelijk merkbaar. Dit doordat de werving intensiever en breder was ingezet dan afgelopen jaar. Uiteindelijk hebben wij circa 170 aanmeldingen ontvangen via de mailbox van de Leer-Werk-Markt. Na de aanmelding ontving iedereen persoonlijk een overzicht van standhouders en leerwerktrajecten. De uiteindelijke opkomst was 150 bezoekers (inclusief AG en PAWA). Van de deelnemende werkgevers, werkzoekenden en meewerkende collega's hadden wij tijdens en direct na het event eerste reacties mogen ontvangen over hun ervaringen. Zo spraken collega's enthousiaste werkzoekenden bij het verlaten van de markt over hun ervaringen en gemaakte afspraken. Werkgevers kregen een goede indruk van ons bestand en gaven aan positief te zijn over de motivatie van de bezoekers. Deelnemers kwamen goed voorbereid en heel doelbewust naar de Leer-Werk-Markt.

Werkgevers hebben via hun accounthouders terugkoppeling verzorgd en het event is met PPS-leden geëvalueerd tijdens een bijeenkomst. Hieruit blijkt het positieve resultaat in concreet geplande vervolggesprekken met werkzoekenden en eerste plaatsingen. Dit zal ook verder worden opgevolgd. Wat vooral benoemd wordt door werkgevers is dat het concept Leer-Werk-Markt als positief en voor herhaling vatbaar wordt ervaren.

Foto bezoekers Leer-Werkmarkt

Een mooie bijvangst van deze bijeenkomst is dat enkele deelnemende bedrijven met elkaar verdere afspraken tot samenwerking hebben gemaakt en er zijn oriënterende gesprekken geweest over de inzet van het instrument "inclusieve arbeidsmarkt". Verder mochten wij ons verheugen op bezoek van collega's UWV en gemeente om de werkwijze van de Leer-Werk-Markt te ervaren.