Overlijden wethouder André Willems

Verslagen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de Maastrichtse wethouder André Willems. De heer Willems was vanaf de oprichting in 2016, betrokken bij het Regionaal Werkbedrijf Zuid-Limburg (RWB).

Als bestuurslid van het RWB en als mens was de heer Willems zeer begaan met de doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 2010 was hij als wethouder betrokken bij het reilen en zeilen van de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. In die periode is veel werk verzet, onder andere met de invoering van de Participatiewet en de invulling van de banenafspraken op de schaal van Zuid-Limburg. Wij herinneren wethouder Willems als een toegankelijk, betrokken en resultaatgerichte bestuurder. Wij wensen zijn naasten veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens de gemeenten, Martin de Beer, voorzitter RWB

Namens UWV WERKbedrijf, Manuel Stoffels

Namens de werkgevers, Mark Hendriks (LWV)

Namens de vakbonden, Gitta Backer (FNV)