Uitreiking startbewijzen WelSlagen Zuid-Limburg

Afgelopen donderdag 24 januari hebben twaalf WelSlagen deelnemers de startbewijzen voor een BBL opleiding in ontvangst mogen nemen! Wij feliciteren Kitty, Petra, Bo, Regina, Melanie, Pablo, Hannie, Clifford, Nina, Graziella, Frans en Anita met het behaalde resultaat.

Zij vervolgen hun traject in een BBL 2 opleiding waarvan zij in juli het diploma hopen te halen. Met de start in deze betaalde leerwerkbaan, stromen zij uit de uitkering bij UWV. Na het behalen van het niveau 2 diploma, is het de bedoeling om door te studeren in een BBL 3 opleiding via de deelnemende werkgevers. Dit mooie resultaat is bereikt door een mooie samenwerking tussen UWV Zuid-Limburg, Calibris, Arcus College, Zorggroep Meander, Koraal Sint Anna, Koraal Op de Bies, Koraal Maasveld en Vivantes Ouderenzorg.

Over het WelSlagen traject

Het WelSlagen traject is een instroomtraject voor jongeren en werkzoekenden (ook zonder uitkering) die willen en kunnen werken in de zorg, maar die nog geen startkwalificatie hebben behaald of op basis van hun werkervaring niet in aanmerking komen voor werk in de zorg. Via het WelSlagen traject krijgen deze mensen een kans om te gaan werken in de zorg. In een traject van 4 maanden worden zij voorbereid op een BBL-leerwerkbaan als Verzorgende niveau 3 of Helpende niveau 2.

WelSlagen wordt georganiseerd door Calibris Advies en is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn. Jongeren of werkzoekenden die willen en kunnen werken in de zorg, maar die tot nu toe nog geen startkwalificatie hebben behaald, worden via WelSlagen toegeleid naar een leerbaan in zorg en welzijn. Gedurende twintig weken krijgen de deelnemers één dag per week training die ze voorbereidt op de toekomstige BBL baan, en doen zij drie dagen per week praktijkervaring op bij een zorg- of welzijnsinstelling. Zo maken ze kennis met leren en werken in de praktijk. In het toeleidingstraject wordt specifieke aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheden.

Wilt u meer informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar WerkgeversServicepunt-Utrecht-Midden@uwv.nl.