Beveiliging

'Lang niet iedereen is geschikt voor beveiligingswerk en daar houdt het WerkgeversServicepunt rekening mee bij de werving en selectie van personeel.'

Kenmerken van de branche Beveiliging

 • De beveiligingsbranche kent een aantal sectoren:
  • Particuliere beveiliging
  • Evenementenbeveiliging
  • Horecabeveiliging
  • Recherche- en onderzoeksbureaus
  • Geld- en waardetransport
  • Flexbedrijven in de beveiliging (uitzenders en detacheerders)
 • In de afgelopen 20 jaar droeg de overheid steeds meer beveiligingstaken over naar particuliere beveiligingsbedrijven.
 • De laatste jaren is de omzet van de branche, onder druk van de economie, iets gekrompen.
naar boven

Personeel in de beveiliging

Lang niet iedereen is geschikt voor beveiligingswerk en daar houdt het WerkgeversServicepunt rekening mee bij de werving en selectie van personeel. Zo brengt het werk in de beveiligingsbranche een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Mensen werken er vaak op het snijvlak van gastheerschap en handhaving. Ze moeten precies weten wat hun bevoegdheden zijn en een goede afweging kunnen maken tussen handhaving, informatievoorziening en klantgerichtheid.

De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bepaalt dat iedereen die binnen de beveiligingsbranche werkt, het diploma Beveiliger moet hebben. Op de website van de Stichting Vak examens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties kunt u alles lezen over opleidingen in de beveiligingssector. Cursisten mogen een jaar lang hun opleiding combineren met het werken in de beveiliging. De website platformbeveiliging.nl geeft een goed beeld van alle opleidingsmogelijkheden binnen de branche.

naar boven

Meer handige websites

 • De belangrijkste branchevereniging in de beveiliging is de VPB, Vereniging Particuliere Beveiliging. Hier zijn alle belangrijke spelers in de markt bij aangesloten.
 • De branche kent een Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging dat zich bezighoudt met de uitvoering van de cao-afspraken. De Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) beheert dit fonds.
 • Explain is het kenniscentrum voor de branche. Zij formuleren en beheren onder meer de functie- en opleidingsprofielen.
naar boven

Projecten

Het WerkgeversServicepunt organiseert regelmatig projecten om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Op onze website leest u meer over de lopende werving- en selectieprojecten in de branche Beveiliging.

naar boven

Contact WSP

Uw contactpersoon bij het WerkgeversServicepunt Zuid-Limburg voor de Beveiligingsbranche is:

Harry Schobbe  
Telefoon: +316 - 52 52 36 63
E-mail: harry.schobbe@uwv.nl

naar boven