Transport en logistiek

De transport en logistiek-sector is een van de speerpunten op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt. Door de strategische ligging van de provincie zal bij het herstel van de economie juist in deze regio de werkgelegenheid toenemen.

Informatie transport en logistiek

De sector transport en logistiek houdt zich bezig met het vervoer voor derden over de weg, door de lucht, via het spoor en over water. Daarnaast horen de logistieke en distributiecentra bij de sector. Transport & logistiek is van groot belang voor de continuïteit van de Nederlandse economie en samenleving. Het vitale belang van transport voor de Nederlandse samenleving en economie bestaat onder andere uit de rol in de voedselketen Het gaat hierbij om de belevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren. Totaal gaat het hier om een derde van de goederenstroom over de weg (bron: ING).

In Zuid-Limburg zijn de volgende belangrijke economische sectoren te onderscheiden:

  • healthcare
  • chemie
  • overige maakindustrie (zoals automotive, staal, papier)
  • de logistieke dienstverlenings- en transportsector
naar boven

Ontwikkelingen

De coronacrisis is voor veel bedrijven in transport en logistiek verwoestend. Eerdere vooruitzichten en groeiramingen voor 2020 zullen hierdoor niet waargemaakt kunnen worden. Het is alle ‘hens aan dek’ nu. Tegelijkertijd is het ook een testcase voor de werkelijke waarde van de dienstverlening. De corona-uitbraak en de wereldwijde impact leggen ook druk op toeleveringsketens. Samenwerking en toegewijde, stabiele relaties tussen partijen worden op de proef gesteld. naar boven

Regio

Zuid-Limburg ligt aan de nationale A2, de zogenaamde kennisas, logistiek gezien een belangrijke as van oost naar west. De as is onderdeel van de doorgang voor het internationale vervoer van goederen tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied (de A76, Maasroute, spoorlijnen Sittard-Heerlen-Duitsland en Sittard-Maastricht-België). 

Belangrijke logistieke bedrijventerreinen in Zuid-Limburg zijn: Holtum-Noord, Businesspark Midden-Limburg, Aviation Valley, Avantis/Trilandis. Ook zijn er veel logistieke bedrijven gevestigd op de Beatrixhaven en op Business Park Stein. 

Via terminals in Born, Geleen en Stein kunnen de goederen in containers op verschillende manieren (water en spoor) worden aan- en afgevoerd. Het Chemiecomplex Chemelot beschikt over een rechtstreekse aansluiting op het buisleidingennetwerk. Maastricht Aachen Airport is de belangrijkste schakel bij het overzetten van luchtvracht op verschillende soorten van vervoer. 

De logistieke sector van Zuid-Limburg is niet alleen gericht op de ondersteuning van de aanwezige industriële bedrijvigheid. Het grote aantal Europese distributiecentra wijst ook op een belangrijke functie van deze sector voor het internationale goederenvervoer.

naar boven

Sectorplan

Het sectorplan voor de sector transport en logistiek bevat maatregelen om een antwoord te vinden op de problemen op de arbeidsmarkt. Missie is een werkende arbeidsmarkt. Daarbij draait alles om de aanpak van de gevolgen van de crisis en duurzame inzetbaarheid. De sector wil verwachte tekorten (door vergrijzing en ontgroening) op de arbeidsmarkt tegengaan door te zorgen voor voldoende instroom en duurzame inzetbaarheid van vakmensen in de transport en logistiek. naar boven

Contact

Contactpersonen voor de sector en de regio: 

Steven de Winter, adviseur Werkgeversdiensten Zuid-Limburg
E-mail: steven.dewinter-01@uwv.nl
Telefoon: 06 - 15 573 782 

Daniel Kebeck, adviseur Werkgeversdiensten Zuid-Limburg
E-mail: Daniel.kebeck@uwv.nl
Telefoon: 06- 21 332 326

naar boven