Participatiewet

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) aan werk. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong tot 1 regeling samen. De uitvoering van de Participatiewet ligt grotendeels bij de gemeente. UWV blijft verantwoordelijk voor de Wajong, die sinds 1 januari 2015 alleen nog toegankelijk is voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben.

De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015. De Wsw wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. De indicering door UWV stopt. Wel blijven de herindicaties bestaan voor mensen die al werken met indicatie.

Wilt u weten welk werk iemand met een ziekte of handicap én weinig opleiding kan doen binnen uw bedrijf? Dan kunt u kosteloos een bedrijfsadvies aanvragen.