Technische installatiesector

Technische installatie is een van de belangrijkste sectoren op de arbeidsmarkt van Zuid-Limburg. Omdat de werkgelegenheid in deze sector groeit, is er aandacht voor het behouden van oudere vakkrachten en instroom van jongeren.

Informatie technische installatiesector

Technische installatie bestaat uit de volgende sectoren:

 • Electrotechniek
 • Gas en waterVerwarming
 • Luchtbehandeling/ventilatie
 • Verwarming
 • Sanitair
 • Koeling en vriezen
 • Riool
 • Dakdekken
 • Beveiliging
 • CAI/ Telematica (netwerken)
 • Industriële automatisering
 • Infra (netten, openbare verlichting)
 • Wikkelen en reparatie
 • Bliksembeveiliging en aarding
 • Reparatie radio/tv/mobiele telefonie
 • Sprinkler
 • Lichtinstallatie

Ontwikkelingen

Landelijk is in de periode 2007 tot en met 2012 het aantal bedrijven in deze sector gedaald van 8525 naar 8125. Ook het aantal medewerkers in de sector is gedaald van 137.000 naar 125.500. Het gemiddeld aantal medewerkers per bedrijf is gedaald van 16,1 naar 15,5.

Minder bedrijven betekent ook minder opleidingsplaatsen. Van 2007 tot en met 2012 is het aantal plaatsen meer dan gehalveerd: van 1900 tot 900. Ook het aantal BBL-plekken (werkend leren in combinatie met een opleiding) laat een sterke daling zien van 11.000 naar 6000.

Vergrijzing en ontgroening is in deze sector een belangrijk aandachtspunt. Op dit moment werken in de sector iets meer 55-plussers (13%) dan jongeren(12%). De gemiddelde leeftijd in de sector is gestegen van 35,9 (2007) naar 39,8 (2014)In Zuid-Limburg zijn ruim 300 installatiebedrijven met ruim 3700 medewerkers. Het aanbod van nieuwe banen zal de komende jaren groeien.

Meer informatie

naar boven

Sectorplan

De missie van het sectorplan voor de Technische installatiesector is een werkende arbeidsmarkt. Dat wil de sector bereiken door instroom van jongeren, behoud van oudere vakkrachten en stimulering van duurzame inzetbaarheid.

Ketenoverleg Elektro en Installatietechniek Limburg

Limburg is een netwerk dat bestaat uit ondernemers, opleidingsbedrijven, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB), Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Uneto – VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel.

Visie van dit netwerk is dat er voldoende leerlingen in het onderwijs voor de installatiebranche instromen. Zij worden opgeleid tot vakkrachten die aansluiten bij de wensen van de installatiebranche.

naar boven

Contact

Zowel op de landelijke als regionale arbeidsmarkt spelen OTIB , UWV WerkgeversServicepunt Zuid-Limburg en Servicepunt Techniek Zuid-Limburg een belangrijke rol.

Contactpersonen OTIB

Mevrouw Ingrid Bos
e-mail: i.bos@rbpi.nl
OTIB Servicedesk
Telefoon: 0800 – 885 58 85

Contactpersoon WSP Zuid-Limburg voor de techniekbranche techniek

Ronny Joosten
E-mail: ronny.joosten@uwv.nl
Telefoon: 06-52436321

Dit team wordt ondersteund door:

 • WIA- en Wajong-arbeidsdeskundigen
 • Vacaturematchers en binnendienst
 • een 50-plus-coach
 • een werkcoach arbeidsgehandicapten

naar boven