Leren en werken met het Leerwerkloket Zuid-Limburg

De kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en diploma’s van werknemers. De werkomgeving verandert immers continue door internationalisering, technologische ontwikkelingen en strenge eisen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Scholing van uw werknemers kan uw bedrijf veel opleveren.

Scholing

 • Scholing tilt uw bedrijf naar een hoger niveau
  Beter geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en dienstverlening. Met een goed opleidingsplan blijven kennis en vaardigheden binnen uw organisatie op peil.
 • Scholing houdt scherp
  Stilstand is achteruitgang in de huidige wereld waar (technologische) ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Door te investeren in kennis blijft u de concurrentie een stap voor.
 • Scholing verhoogt de productiviteit
  Werknemers zijn beter gemotiveerd en het ziekteverzuim daalt.
 • Scholing motiveert en bindt werknemers aan uw bedrijf
  Door werknemers op te leiden zorgt u voor doorstroming van het personeel en houdt u toch de ervaring en kennis binnen het bedrijf. Wanneer u een leerbaan aanbiedt, investeert u in de vakkrachten van de toekomst.
naar boven

Hoe opleiden?

Veel grote bedrijven hebben een jaarlijks opleidingsprogramma om medewerkers bij te scholen en hun ontwikkeling te bevorderen. Het is goed om daarbij breder te kijken dan alleen naar het aanbod aan externe cursussen. Leren en werken kunnen worden gecombineerd, bijvoorbeeld via maatwerkopleidingen op de werkplek. Een Ervaringscertificaat (EVC) brengt de kennis en kwaliteiten van uw werknemers in kaart. Dit kan tijd en geld besparen. Ook kan het de moeite waard zijn om een gecertificeerd leerbedrijf te worden. U investeert in vakkrachten van de toekomst en wellicht in uw eigen nieuwe medewerkers.

naar boven

Wat doet het Leerwerkloket?

 • het opleiden van uw medewerkers
 • inzet van het Ervaringscertificaat (EVC)
 • duurzame inzetbaarheid van uw personeel
 • mobiliteitsprojecten gericht op door- of uitstroom van personeel naar een nieuwe werksituatie
 • instroomtrajecten om kandidaten te scholen voor uw moeilijk vervulbare vacatures
 • advies over subsidies en fiscale tegemoetkomingen waar u als werkgever voor in aanmerking kunt komen
 • informatie over hoe uw een erkend leerbedrijf wordt
 • het aanbieden van leerwerkplekken
naar boven

Contact

Met vragen en voor onafhankelijk advies over leren en werken kunt u terecht bij:

Marlies Koks (projectleider van het Leerwerkloket Zuid-Limburg)
Telefoon: 06 - 53 96 71 29
E-mail: e.koks@leeuwenborgh.nl

U kunt ook kijken op de website van het Leerwerkloket.

naar boven