Procesindustrie

De procesindustrie is een van de interessantste sectoren op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt. Door de vergrijzing is er een tekort aan nieuwe vakmensen.

Informatie procesindustrie

De procesindustrie bestaat uit:

  • Bouwmaterialenindustrie
  • Brede chemische industrie
  • Energie en afvalverwerking
  • Metallurgische industrie (verwerken van metalen, legeringen en ertsen)
  • Papierindustrie
  • Tapijt- en textielindustrie
  • Voedings- en genotmiddelenindustrie

In de procesindustrie werken landelijk ruim 300.000 mensen. Bijna de helft, ruim 145.000 mensen, zijn gekwalificeerde vakmensen. Landelijk telt deze sector ruim 4000 bedrijven, waarvan ruim 85% tot het midden- en kleinbedrijf behoort.

Ontwikkelingen

Landelijk ligt veruit de grootste vraag naar medewerkers op mbo-niveau. Tot 2020 zijn er jaarlijks 3500 mensen nodig en wordt er een jaarlijks tekort verwacht van 2200 chemisch en proces-technische vakmensen (waarvan 900 operators). Het tekort wordt voor 63% veroorzaakt door uitstroom en vervanging van onder andere gepensioneerde werknemers.

Als gevolg van vergrijzing en geringe arbeidsmobiliteit is de gemiddelde leeftijd in de sector hoog (42,6 jaar). Maar 7% van de vakmensen is jonger dan 27 jaar, 66% is ouder dan 40. De eisen die aan kennis en competenties worden gesteld, veranderen. Daardoor kan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verminderen.

Regio

Chemie en procestechniek zijn in Limburg al heel lang aanwezig. In de regio Zuid-Limburg is er in de periode 2009-2013 een project geweest onder de naam License to Operate. In het project werkten tal van partijen samen. Een aantal partijen bleef daarna actief via het Platformoverleg Procesindustrie Zuid-Limburg.

Deze regio telt ruim 80 bedrijven in de procesindustrie met een omvangrijke werkgelegenheid van ruim 10.000 medewerkers. Wisselende bedrijvigheid in verschillende periodes in de sector leidden geregeld tot in-, door- en uitstroom voor deze regio. Een aantal opleidingstrajecten zijn daarnaast als zeer succesvol te kwalificeren.

naar boven

Sectorplan

De missie van het sectorplan voor de procesindustrie is een werkende arbeidsmarkt. In het plan draait daarom alles om de aanpak van de gevolgen van de crisis en duurzame inzetbaarheid. Verwachte tekorten op de arbeidsmarkt wil men tegengaan door te zorgen voor een hogere instroom van vakmensen. Duurzame inzetbaarheid wordt verbeterd door ervoor te zorgen dat mensen hun kwaliteiten kunnen blijven ontwikkelen.

Platformoverleg Procesindustrie Zuid-Limburg

Het platformoverleg Procesindustrie Limburg is een netwerk dat bestaat uit ondernemers, opleidingsbedrijven, Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), uitzendbureaus en UWV Zuid-Limburg.

Visie: instromen van voldoende leerlingen in het onderwijs, die worden opgeleid tot vakkrachten met kwaliteiten die aansluiten bij de wensen van de sector

Meer informatie

License to Operate, Duurzame arbeidsmarktoplossingen voor de procesindustrie (pdf, 1 MB)

Eindrapport LTO-procesindustrie Zuid-Limburg

naar boven

Contact

Contactpersoon voor de procesindustriesector en de regio

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Theo Peters
e-mail: t.peters@s-bb.nl

Contactpersoon WSP Zuid-Limburg voor de procesindustriesector

Stefan Last
e-mail: stefan.last@uwv.nl
telefoon: 06-52353271

Dit team wordt ondersteund door:

  • WIA- en Wajong-arbeidsdeskundigen
  • vacaturematchers en binnendienst
  • een werkcoach arbeidsgehandicapten

naar boven