Ontdek uw financiële mogelijkheden

De overheid maakt het met diverse regelingen en subsidies makkelijker om mensen aan te nemen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zo kunt u als ondernemer deze mensen een plek geven binnen uw organisaties, zonder (financieel) risico te lopen. Ook kunt u scholing en begeleiding voor deze mensen krijgen. WerkgeversServicepunt Zuid-Limburg stemt landelijke regelingen helemaal af op uw eigen situatie.

Proefplaatsing

Met een proefplaatsing kunt u beoordelen of een kandidaat bij een baan en uw organisatie past. Als u iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst neemt, kan hij of zij 2 maanden bij u komen werken met behoud van zijn of haar uitkering. U hoeft dan geen loon te betalen.

Lees op uwv.nl meer over proefplaatsing

naar boven

Jobcoaching

Een jobcoach begeleidt een nieuwe werknemer die een afstand had tot de arbeidsmarkt. De jobcoach zorgt bijvoorbeeld voor een trainings- of inwerkprogramma en begeleidt de werknemer op zijn of haar werkplek. Een jobcoach ontlast hiermee de werkgever tijdens de inwerkperiode.

Lees op uwv.nl meer over jobcoaching

naar boven

No-riskpolis

Wanneer u een werknemer met een arbeidshandicap aanneemt, kunt u een groter risico lopen dat deze werknemer ziek wordt. Om dit risico op te vangen, vraagt u bij UWV een no-riskpolis aan. Als de werknemer ziek wordt, kan UWV in dat geval een Ziektewet-uitkering betalen die een deel van de loonkosten dekt.

Lees op uwv.nl meer over de no-riskpolis

naar boven

Werkplekaanpassing

Soms is het nodig een werkplek aan te passen voor een werknemer met een ziekte of handicap. UWV kan de kosten die u maakt voor niet-meeneembare aanpassingen vergoeden. Uw werknemer kan zelf subsidie aanvragen voor meeneembare hulpmiddelen.

Lees op uwv.nl meer over werkplekaanpassing

naar boven

Loondispensatie Wajong

Voor werknemers met een Wajong-uitkering kunt u loondispensatie aanvragen. Dit doet u wanneer de werknemer door zijn ziekte of handicap minder productief is dan uw andere werknemers. U mag voor deze werknemer tijdelijk minder loon betalen. UWV vult het loon aan tot maximaal het bedrag dat de werknemer ontving voordat hij bij u ging werken.

Lees op uwv.nl meer over loondispensatie Wajong

naar boven

Mobiliteitsbonus

Neemt u iemand aan die 56 jaar of ouder is en die tot dat moment een uitkering had? Dan kunt u misschien een mobiliteitsbonus krijgen. U heeft daarvoor een doelgroepverklaring nodig waarin staat dat uw werknemer inderdaad een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Deze verklaring vraagt de werknemer zelf aan via UWV: 088-898 9294 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Lees op uwv.nl meer over de mobiliteitsbonus

naar boven

Meer informatie

Wilt u meer weten over de verschillende subsidies en regelingen? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt Zuid-Limburg op het telefoonnummer 045 - 645 35 03 of laat uw gegevens achter op de contactpagina.

naar boven