Horeca

De vraag naar horecapersoneel neemt toe doordat het horecaseizoen steeds langer wordt. In Maastricht is er zelfs geen sprake meer van een seizoen.

Branche-ontwikkelingen horeca

De arbeidsmarkt in de horeca kent de volgende ontwikkelingen:

  • Er zijn steeds minder jongeren die een mbo horeca-opleiding volgen.
  • Het arbeidsbestand in de horeca vergrijst.
  • De arbeidsmarkt in de horeca flexibiliseert steeds verder.
  • Werknemers in de horeca zijn laag opgeleid en missen vaak gerichte diploma’s.
naar boven

Personeel zoeken in de horeca

Bij het WerkgeversServicepunt zien we dat vacatures in de horeca steeds langer open staan. Vooral koks zijn lastig te vinden. Eén van de oplossingen hiervoor is om de scholing binnen de horeca een impuls te geven. Dit kan de kwantitatieve en kwalitatieve instroom vergroten en uiteindelijk zorgen voor een grotere en beter opgeleide beroepspopulatie.

Het WerkgeversServicepunt start regelmatig opleidingen tot horeca-assistent, kok en medewerker bediening. We doen dit samen met Arcus, het kenniscentrum Kenwerk en Koninklijke Horeca Nederland. Werkzoekenden en Wajongers in de bestanden van UWV kunnen met een om- en/of bijscholingstraject een leerbaan krijgen in de horeca. Wilt u zich als leerbedrijf aanmelden, neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt Zuid-Limburg.

naar boven

Projecten

Het WerkgeversServicepunt organiseert regelmatig projecten om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Op onze website leest u meer over de lopende werving- en selectieprojecten in de horecabranche.

naar boven

Contact WSP

Uw contactpersoon bij het WerkgeversServicepunt Zuid-Limburg voor de horecabranche is:

Marc Coonen
Telefoon: +316 - 11 03 60 54
E-mail: marc.coonen@uwv.nl

naar boven