Zakelijke Dienstverlening

Met ruim 1,2 miljoen werkenden is de administratieve beroepsgroep omvangrijk te noemen. 17% van de totale werkgelegenheid in Nederland bestaat uit administratieve beroepen. Bovendien is administratief werk breed vertegenwoordigd onder alle arbeidsmarktsectoren.

Ontwikkelingen in de branche

De crisis én het digitaliseringseffect hebben invloed gehad op het aantal banen in de branche. Tussen 2008 en 2012 verdwenen bijna 90.000 administratieve banen. Met name op lager of middelbaar beroepsniveau (receptie, administratie) is de werkgelegenheid vanaf 2008 sterk gedaald. Op hoger of wetenschappelijk niveau kromp de werkgelegenheid nauwelijks en was er soms zelfs groei.

Er zijn veel werklozen die voorheen een economisch-administratief beroep hadden. Tussen 2010 en 2014 steeg het aantal WW-uitkeringen in deze beroepsklasse sneller dan gemiddeld.

naar boven

Verwachtingen arbeidsmarkt

De dalende werkgelegenheid zet de komende jaren door. De verwachting is dat er tussen 2013 en 2018 meer dan 100.000 banen zullen verdwijnen. Dit is verreweg de grootste daling in werkgelegenheid onder alle beroepsklassen. Meer dan de helft van deze krimp betreft receptionisten en administratieve medewerkers. Ook de werkgelegenheid onder verzekeringsagenten (lager niveau), medisch secretaresses, bedrijfshoofden en organisatiedeskundigen gaat dalen.

naar boven

Vacaturemarkt Zakelijke Dienstverlening

  • In de eerste drie kwartalen van 2014 ontstonden ruim 144.000 economisch-administratieve vacatures (ruim een kwart van het totaal aantal nieuwe vacatures).
  • Tussen 2011 en 2014 daalde het aantal nieuwe economisch-administratieve vacatures met 32%.
  • De ontwikkeling van de vacaturemarkt van administratieve beroepen loopt ongeveer gelijk aan de totale vacature-ontwikkeling.
  • Hoe lager het beroepsniveau, hoe groter de daling van nieuwe vacatures. Onder elementaire en lagere administratieve beroepen is het aantal nieuwe vacatures in drie jaar tijd gehalveerd.
naar boven

Arbeidsmarkt Zakelijke Dienstverlening

De arbeidsmarkt voor administratieve beroepen is ruim tot zeer ruim. Van de top 25 overschotberoepen zijn er 10 economisch-administratief van aard. (Overschotberoepen zijn beroepen waar veel kandidaten voor zijn zoals (financieel) administratief medewerker, administrateur, typist, secretaresse en receptionist). Op de middellange termijn worden nauwelijks knelpunten verwacht in de personeelsvoorziening.

naar boven

Projecten

Het WerkgeversServicepunt organiseert regelmatig projecten om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Op onze website leest u meer over de lopende werving- en selectieprojecten in de branche Dienstverlening.

naar boven

Contact WSP

Uw contactpersonen bij het WerkgeversServicepunt Zuid-Limburg voor de branche Zakelijke Dienstverlening zijn:

Bouke Havenaar
Telefoon: +316 - 52 69 95 35
E-mail: bouke.havenaar@uwv.nl

Rob Reijnders
Telefoon: +316 - 11 87 45 75
E-mail: rob.reijnders@uwv.nl

naar boven