Zorg en welzijn

In Limburg werkt ongeveer 1 op de 6 mensen in de zorg- en welzijnssector. Deze sector is daarmee voor onze regio erg belangrijk. In heel Nederland werkten in 2013 zo’n 1,1 miljoen mensen in de zorg. Dat is 15% van de Nederlandse werkgelegenheid en daarmee de sector met de meeste banen.

Branches

De sector Zorg en welzijn verdelen we in 7 branches.

Zorg:

 • Ziekenhuizen
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • Gehandicaptenzorg (GZ)
 • Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Welzijn:

 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
 • Jeugdzorg
 • Kinderopvang

Naast deze branches is er ook een categorie ‘Overig’. Hieronder vallen:

 • Medische praktijken
 • Tandartspraktijken
 • Overige ambulante gezondheidszorg (zorg die thuis wordt gegeven)

De Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) is de grootste branche. Daar werkt 38% van alle mensen die in de zorg werken. In ziekenhuizen werkt 25% van het personeel uit de sector. De branches gehandicaptenzorg, GGZ en overige zorg zijn kleiner, maar samen wel goed voor meer dan 33% van het aantal banen in de zorg (dat is dik 5% van alle banen in Nederland).

naar boven

Het aantal banen daalt

Door de maatregelen van onder andere de overheid in de zorg, gingen er tussen 2012 en 2014 22.000 banen verloren. Deze trend zet door: tussen 2012 en 2017 daalt het aantal banen waarschijnlijk met 49.000 (-4%).

 • In de VVT gingen of gaan ongeveer 44.000 banen verloren.
 • De gehandicaptenzorg verliest 10.000 banen.
 • In ziekenhuizen is de krimp kleiner; ruim 5.000 banen.
 • In de GGZ blijft de werkgelegenheid redelijk stabiel.
 • Het aantal banen in de overige zorgbranches stijgt met 10.000. Dat komt omdat huisartsen en andere eerstelijns zorgaanbieders (zorg waarvoor je meestal geen verwijzing nodig hebt; huisarts, tandarts, apotheek et cetera) meer taken krijgen.
naar boven

Toekomst Zorg en Welzijn

Het is lastig op dit moment de ontwikkelingen voor de komende jaren goed in te schatten. De veranderingen moeten immers voor een groot deel nog vorm krijgen. Door de vergrijzing groeit echter nog steeds het aantal mensen dat een beroep op de zorg doet.

De UWV-prognoses houden er dan ook rekening mee dat de werkgelegenheid zich vanaf 2017 herstelt. Tussen 2017 en 2020 stijgt het aantal banen volgens deze prognose met ongeveer 2%. Doordat veel zorg verschuift van de instellingen naar thuis, komen er met name in de thuiszorg weer banen bij. Daardoor zou in 2020 de werkgelegenheid in de zorg ongeveer op het niveau van 2011 komen, maar nog onder dat van 2012 en 2013.

De vacaturemarkt trekt nu al voorzichtig aan:

 • Tussen 2013 en 2014 is het aantal vacatures met 9% gestegen. Deze vacatures komen vooral voort uit vervangingsvraag en uit verschuivingen in de functiestructuur.
 • Tussen 2014 en 2017 neemt het aantal vacatures waarschijnlijk met nog eens 12% toe.
 • In 2016 en 2017 ontstaan er jaarlijks bijna 98.000 vacatures.
naar boven

Meer zzp-ers

Opvallend is dat aantal zzp-ers in de zorg flink gaat groeien. Volgens de prognose stijgt het aantal zzp-ers tussen 2014 en 2017 met ruim 6.000 (+7%). Dit komt doordat zorginstellingen steeds vaker personeel tijdelijk inhuren, of zoeken naar werknemers met hele specialistische kennis, zoals gespecialiseerd verpleegkundige in ziekenhuizen.

naar boven

Contact WSP

Uw contactpersoon bij het Werkgeversservicepunt Zuid-Limburg voor de Zorg en Welzijn is:

Danielle Lodder (senior adviseur Werkgevers diensten)
E-mail: danielle.lodder@uwv.nl

Timor Vanhoudt (adviseur Werkgevers diensten)
E-mail: Timor.Vanhoudt@uwv.nl

Saskia Hol (adviseur Werkgevers diensten)
E-mail: Saskia.hol@uwv.nl

naar boven