Bouw en Infra

Bouw en Infra is een van de belangrijkste sectoren op de arbeidsmarkt van Zuid-Limburg. Omdat de werkgelegenheid in deze sector groeit, is er aandacht voor het behouden van oudere werknemers en het opleiden van nieuwe vakmensen.

Informatie Bouwbranche

Bouw en Infra bestaat uit de volgende beroepsrichtingen:

  • Burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U, bouw van woningen, kantoren en dergelijke);
  • Grond, Weg en Waterbouw (GWW, installatiebedrijven, elektrische installaties, verwarming en dergelijke);
  • Afwerkbedrijven (zoals schilders en stukadoors);
  • Andere, gespecialiseerde bedrijven (onder meer heiwerk en betonstaalvlechten).

In Zuid-Limburg zijn circa 3.000 bedrijven in de Bouw en Infrasector werkzaam: 60% utiliteitsbouw, 35% afbouw en 5% infra. De sector biedt werk aan ongeveer 8.500 werknemers. Het grootste deel van de bouwbedrijven zijn kleine bedrijven en zzp’ers.

De werkgelegenheid kent grote regionale verschillen. Bouwend Nederland noemt de regio Zuid-Limburg een krimpregio. Oorzaak hiervan is de vergrijzing, waardoor er minder vraag is naar nieuwbouw. Wel verwacht men licht herstel in de renovatiebouw.

Ontwikkelingen

Landelijk is de bouwproductie flink gedaald. Van 64,4 miljard in 2013 tot iets minder dan 50 miljard, een daling van ruim 22%. Het aantal werknemers onder de cao voor de Bouwnijverheid daalde meer dan 34%: van 170.000 in 2013 naar 112.500 in 2014. Verder is de samenstelling van de bevolking veranderd. Omdat het aantal jongeren daalt, neemt het aantal ouderen in verhouding toe. Dit leidt tot een landelijke vervangingsvraag van 3000 medewerkers per jaar.

Het Economisch Instituut voor de Bouw ( EIB) voorspelt voor de periode 2016-2020 een groei van het productievolume van bijna 18%. Omdat productie en werkgelegenheid in deze sector sterk samenhangen, zal de vraag naar werknemers stijgen. Dit zullen in het begin vooral flexibele werknemers zijn die via uitzend- en detacheringsbureaus worden geworven. De verwachting is echter dat de bouwbedrijven op termijn ook weer zelf nieuwe werknemers gaan werven.

naar boven

Sectorplan

In het sectorplan ‘Bouw & Infra’ draait alles om de aanpak van de gevolgen van de crisis en duurzame inzetbaarheid. De sector heeft daarbij de ambitie verdere uitstroom van vakbekwaam personeel uit de bouw- en infrasector tegen te gaan en waar mogelijk te zorgen voor nieuwe instroom.

Platformoverleg Werken aan Vakmanschap

Het platform Werken aan Vakmanschap bestaat uit de provincie, gemeentes, UWV, woningcoöperaties, Bouwend Nederland, SBB en opleiders. Door hun krachten samen te voegen en intensief samen te werken willen zij oudere vakmensen behouden en nieuwe vakmensen opleiden. Het instrument Leerwerkplaatsen/leerling-bouwplaatsen speelt hierbij een belangrijke rol. Dit maakt de doelgroep actief en vergroot hun kwaliteiten en arbeidsparticipatie. Ook helpt het platform bij de invulling van social return.

naar boven

Contact

Contactpersonen voor de sector en regio

Werkgeversorganisatie Bouwend Nederland

Yvonne van Zijl
(adviseur personeelsbeleid Voorlichting CAO, Arbeidsrecht, sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden)
E-mail y.vanzijl@bouwendnederland.nl

Contact WSP Zuid-Limburg voor de bouwbranche

Berny Mullenders
E-mail: berny.mullenders@uwv.nl
Telefoon: 06-15864811

Dit team wordt ondersteund door:

  • WIA- en Wajong-arbeidsdeskundigen
  • Vacaturematchers en binnendienst
  • een 50-plus-coach
  • een werkcoach arbeidsgehandicapten

naar boven