Detailhandel

De detailhandel is één van de grootste werkgevers in de regio. In Zuid-Limburg zijn er in deze branche bijna 8.500 bedrijven actief. De meeste zijn kleine tot middelgrote bedrijven.

Werken in de detailhandel

  • In de detailhandel is niet altijd een startkwalificatie vereist (beroepsopleiding op minimaal niveau 2). Voor banen in de detailhandel worden vaak algemene opleidingen gevolgd zoals VMBO of HAVO/VWO.
  • De detailhandel is erg geschikt voor mensen die werken en leren willen combineren omdat werkgevers in deze branche hun werknemers meestal zelf opleiden.
  • In de detailhandel zijn veel doorgroeimogelijkheden.
  • Schoolverlaters kunnen makkelijk een baan vinden in de detailhandel. Werkervaring is namelijk niet altijd belangrijk. Een werkgever let vooral op flexibiliteit, communicatieve vaardigheden, presentatie en klantgerichtheid.
  • Aangenomen kandidaten zijn vaak jonger dan 25 jaar.
  • Er worden relatief veel mensen aangenomen met een lagere- of middelbare opleiding en weinig mensen met een hogere opleiding. Wel werken er in de detailhandel veel studenten die het werk als bijbaan doen.
naar boven

Personeel zoeken in de detailhandel

Werkgevers in de detailhandel vinden steeds moeilijker geschikte werknemers. De werknemers jonger dan 25 jaar voldoen vaak niet aan de gestelde eisen. Toch zien we op het WerkgeversServicepunt dat er veel werkzoekenden zijn die graag in de detailhandel willen werken en over de juiste competenties beschikken. Deze werkzoekenden zijn vaak iets langer werkloos, arbeidsgehandicapt of ouder dan 50 jaar. Er zijn diverse financiële voordelen die het aantrekkelijk maken om mensen uit deze doelgroepen aan te nemen. Op het WerkgeversServicepunt informeren we werkgevers hier uitgebreid over.

naar boven

Projecten

Het WerkgeversServicepunt organiseert regelmatig projecten om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Op onze website leest u meer over de lopende werving- en selectieprojecten in de branche Detailhandel. naar boven

Contact WSP

Uw contactpersoon bij het WerkgeversServicepunt Zuid-Limburg voor de branche Detailhandel is:

Josette de Koning  
Telefoon: +316 - 55 14 01 23  
E-mail: josette.dekoning@uwv.nl

naar boven