Transport en logistiek

De transport en logistiek-sector is een van de speerpunten op de Zuid-Limburgse arbeidsmarkt. Door de strategische ligging van de provincie zal bij het herstel van de economie juist in deze regio de werkgelegenheid toenemen.

Informatie transport en logistiek

De sector transport en logistiek houdt zich bezig met het vervoer voor derden over de weg, door de lucht, via het spoor en over water. Ook de logistieke en distributiecentra horen bij de sector.

Landelijk biedt de logistieke sector werkgelegenheid aan zo’n 800.000 mensen (incl. groothandel). De toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie is ruim € 53 miljard (9% van de economie). De sector speelt een rol bij vele economische activiteiten (waardeketens) in Nederland en is een bepalende factor voor economische groei.

In Zuid-Limburg zijn de volgende belangrijke economische sectoren te onderscheiden:

  • healthcare
  • chemie
  • overige maakindustrie (zoals automotive, staal, papier)
  • de logistieke dienstverlenings- en transportsector

Ontwikkelingen

In de periode 2010-2015 is landelijk het aantal 60-plussers verdubbeld en het aantal jongeren sterk verminderd. Door deze vergrijzing en ontgroening van de sector is er behoefte aan instroom van goed gekwalificeerd (vakbekwaam) personeel.

Na een aantal lastige jaren is er in de sector transport en logistiek in 2015 weer beweging te zien. In 2016 kan het groeitempo van 3% waarschijnlijk worden vastgehouden. Aan de ene kant zijn de gevolgen van de economische crisis nog zichtbaar door faillissement en ontslag. Aan de andere kant ontstaat er in sommige regio’s alweer meer vraag naar personeel en is er zelfs sprake van schaarste.

Regio

Zuid-Limburg ligt aan de nationale A2, de zogenaamde kennisas, en aan de logistiek belangrijke as van oost naar west. De laatste as is onderdeel van de doorgang voor het internationale vervoer van goederen tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied (de A76, Maasroute, spoorlijnen Sittard-Heerlen-Duitsland en Sittard-Maastricht-België).

Belangrijke logistieke bedrijventerreinen in Zuid-Limburg zijn: Holtum-Noord, Businesspark Midden-Limburg, Aviation Valley, Avantis/Trilandis. Ook zijn er veel logistieke bedrijven gevestigd op de Beatrixhaven en op Business Park Stein.

Via terminals (barge en rail) in Born, Geleen en Stein kunnen de goederen in containers op verschillende manieren (water en spoor) worden aan- en afgevoerd. Het Chemiecomplex Chemelot beschikt over een rechtstreekse aansluiting op het buisleidingennetwerk. Maastricht Aachen Airport is de belangrijkste schakel bij het overzetten van luchtvracht op verschillende soorten van vervoer.

De logistieke sector van Zuid-Limburg is niet alleen gericht op de ondersteuning van de aanwezige industriële bedrijvigheid. Het grote aantal Europese distributiecentra wijst ook op een belangrijke functie van deze sector voor het internationale goederenvervoer.

In de regio Zuid-Limburg is in de periode 2008- 2015 ondanks de nationale krimp en crisis sprake van een toenemende bedrijvigheid.

Deze regio telt ruim 800 transport en logistiek-bedrijven met een omvangrijke werkgelegenheid van circa 10.000 medewerkers. Wisselende bedrijvigheid in verschillende periodes in de sector hebben geregeld geleid tot in-, door- en uitstroom van personeel voor deze regio. Een aantal instroom- en opleidingstrajecten waren zeer succesvol.

naar boven

Sectorplan

Het sectorplan voor de sector transport en logistiek bevat maatregelen om een antwoord te vinden op de problemen op de arbeidsmarkt. Missie is een werkende arbeidsmarkt. Daarbij draait alles om de aanpak van de gevolgen van de crisis en duurzame inzetbaarheid. De sector wil verwachte tekorten (door vergrijzing en ontgroening) op de arbeidsmarkt tegengaan door te zorgen voor voldoende instroom en duurzame inzetbaarheid van vakmensen in de transport en logistiek.

Regionaal overleg Servicepunt Transport en Logistiek Zuid-Limburg

Het overleg Servicepunt Transport en Logistiek Zuid-Limburg is een netwerk dat bestaat uit ondernemers, opleidingsbedrijven, opleidingsinstituten, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Stichting Samenwerlking Beroepsonderwijs (S-BB) en UWV Zuid-Limburg.

Visie: zorgen voor een voldoende en kwalitatief goede instroom van vakmensen in de sector.

naar boven

Contact

Contactpersoon voor de sector en de regio:

S-BB
Claudia Houben
E-mail: c.houben@s-bb.nl

Contact WSP Zuid-Limburg, Technische installatiesector

Gea Winkens
E-mail: Gea.winkens@uwv.nl
Telefoon: 06-11313755

Dit team wordt ondersteund door:

  • WIA- en Wajong-arbeidsdeskundigen
  • vacaturematchers en binnendienst
  • een 50-plus-coach
  • een werkcoach arbeidsgehandicapten

naar boven