Zorg en welzijn

In Limburg werkt ongeveer 1 op de 6 mensen in de zorg- en welzijnssector. Deze sector is daarmee voor onze regio erg belangrijk. In heel Nederland werkten in 2013 zo’n 1,1 miljoen mensen in de zorg. Dat is 15% van de Nederlandse werkgelegenheid en daarmee de sector met de meeste banen.

Branches

De sector Zorg en welzijn verdelen we in 7 branches.

Zorg:

  • Ziekenhuizen
  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  • Gehandicaptenzorg (GZ)
  • Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Welzijn:

  • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
  • Jeugdzorg
  • Kinderopvang

Naast deze branches is er ook een categorie ‘Overig’. Hieronder vallen:

  • Medische praktijken
  • Tandartspraktijken
  • Overige ambulante gezondheidszorg (zorg die thuis wordt gegeven)

De Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) is de grootste branche. Daar werkt 38% van alle mensen die in de zorg werken. In ziekenhuizen werkt 25% van het personeel uit de sector. De branches gehandicaptenzorg, GGZ en overige zorg zijn kleiner, maar samen wel goed voor meer dan 33% van het aantal banen in de zorg (dat is dik 5% van alle banen in Nederland).

naar boven

Contact WSP

Uw contactpersoon bij het Werkgeversservicepunt Zuid-Limburg voor de Zorg en Welzijn is:

Danielle Lodder (senior adviseur Werkgevers diensten)
E-mail: danielle.lodder@uwv.nl

Saskia Hol (adviseur Werkgevers diensten)

E-mail: Saskia.hol@uwv.nl

Mirella Willems (adviseur Werkgevers diensten)

E-mail: Mirella.willems@uwv.nl

Esther Hunnekens (adviseur Werkgevers diensten)

E-mail: Esther.hunnekens@uwv.nl

naar boven