50-plussers: daadkrachtige bedrijven verdienen daadkrachtige werknemers!

Het WerkgeversServicepunt van UWV vindt het belangrijk om de kansen van 50-plussers op de arbeidsmarkt te vergroten. Het beschikt daarbij over veel expertise, kennis en ervaring. Bovendien zet UWV verschillende regelingen en activiteiten in om 50-plussers makkelijker te laten uitstromen naar werk.

Actieve bemiddeling

Werkzoekende 50-plussers volgen onder andere de netwerktrainingen ’Succesvol naar Werk’. Ook neemt het WerkgeversServicepunt ze op in de actieve bemiddeling 50-plus waarbij het de werkzoekende actief stimuleert en ondersteunt om nieuw werk te vinden.

naar boven

Werkgevers stimuleren

Daarnaast gaat het WerkgeversServicepunt de uitdaging aan om werkgevers te overtuigen van de kwaliteiten van 50-plussers. We ondersteunen werkgevers bij het vinden van geschikte medewerkers. Ook bieden we ze regelingen aan die het interessant maken om 50-plussers aan te nemen, zoals:

  • Mobiliteitsbonus:
    Neemt de werkgever een werkzoekende in dienst die 56 jaar of ouder is en die tot dat moment een uitkering had? Dan kan hij 3 jaar lang een mobiliteitsbonus (vermindering van afdracht bij de Belastingdienst) krijgen van maximaal € 7.000,- per jaar.
  • Compensatieregeling:
    Is een nieuwe werknemer geboren voor 8 juli 1954 en heeft hij minstens 52 weken onafgebroken een WW-uitkering ontvangen? Dan kan de werkgever een Ziektewet-uitkering krijgen als de werknemer ziek wordt.
  • Proefplaatsing:
    Wanneer een werkgever twijfelt of een kandidaat bepaald werk aan kan, dan kan hij voor een proefplaatsing kiezen. De werkzoekende gaat dan 2 maanden met behoud van uitkering werken bij de werkgever. De werkgever betaalt nog geen salaris, maar heeft wel de bedoeling om na de proefplaatsing minimaal een halfjaarcontract aan te bieden.
naar boven

Meer informatie

Specifieke informatie over al deze regelingen en subsidies kunt u vinden op de website uwv.nl. Maar uiteraard zijn de bedrijfsadviseurs van het WerkgeversServicepunt altijd bereid om u persoonlijk te informeren en te adviseren over de mogelijkheden voor de doelgroep 50-plus. U kunt ons bereiken via de contactpagina op deze website.

naar boven