Leer-Werkfabriek: deelnemers krijgen diploma en baan als operator

De eerste 4 groepen die meededen aan de Leer-Werkfabriek hebben inmiddels hun diploma ontvangen. Ook krijgen ze een jaarcontract bij Manpower en een baangarantie als operator bij een regionaal technisch productiebedrijf.

Jongeren aan het werk

De Leer-Werkfabriek is een project waarbij jongeren aan de slag gingen in een leerwerktraject bij Meerssen Papier, Rubber Resources en Johnson Matthey, Asbury Graphites and Carbons NL BV, en Laura Metaal BV. Het project is een initiatief van SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht), Manpower en TRIGOS. Het succesvol gebleken opleidings- en instroomtraject is genomineerd voor de landelijke STOOF leer- en werkprijs en door het sectorplan voor de procesindustrie onder maatregel 2 verkozen als hét succesverhaal.

naar boven

Kloof dichten tussen opleiding en praktijk

Het instroomproject is enerzijds bedoeld om de kloof tussen opleiding en praktijk te dichten, waar in de betreffende branche en regio sprake van is. Anderzijds wordt jongeren een kans geboden op een duurzame loopbaan binnen de techniek. “De huidige arbeidsmarkt en bestaande opleidingen laten zien dat er een te grote afstand ontstaan is tussen de theorie op school en de dagelijkse praktijk bij bedrijven”, aldus Reinier op den Kamp van Manpower.

naar boven

Praktijkontwikkeling

Voor werkgevers is het vaak tijds- en kostenintensief om nieuwe werknemers op te leiden en te ondersteunen om het vak onder de knie te krijgen. “Opleiden voor bedrijven, binnen bestaande bedrijven, maakt kandidaten op een realistische manier interessant voor de arbeidsmarkt”, aldus Op den Kamp. “Deze vorm van opleiden is onmisbaar om voldoende talenten voor de toekomst klaar te stomen voor de industrie. Door de directe koppeling aan de praktijk is het ons gelukt om werknemers met een kwaliteitsstempel af te leveren."

naar boven

Leertraject van een jaar

De kandidaten, tussen de 19 en 36 jaar, hebben een half jaar meegedraaid in de Leer-Werkfabrieken. Hierbij werkten ze 2 dagen in de eerder genoemde bedrijven mee. Daarnaast werd er 3 dagen per week ruimte opgenomen in het programma voor uitleg, reflectie en theorie. Vervolgens ontvingen de kandidaten een halfjaarcontract om hun opleiding af te ronden en gingen ze volledig aan de slag via Manpower bij een productiebedrijf in de regio.

naar boven

Over de Leer-Werkfabriek

De Leer-Werkfabriek biedt de kans te leren door te werken en de beroepscompetenties te ontwikkelen in een levensecht bedrijf. Het project wordt breed maatschappelijk ondersteund. Naast participatie van 5 deelnemende bedrijven is het project mede tot stand gekomen door het sectorplan voor de procesindustrie, gefinancierd door OVP (Opleidingsfonds van en voor de procesindustrie) en het Ministerie SZW. Ook is er ondersteuning vanuit gemeente Maastricht, SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht e.o.) en UWV-WerkgeversServicepunt Zuid-Limburg.

Belangstellenden voor dit project kunnen contact opnemen met Ronny Joosten (UWV WERKbedrijf en WerkgeversServicepunt Zuid-Limburg); ronny.joosten@uwv.nl. Of Andreas Tober, andreas@mediatic.eu, 06-52717331.

Foto van deelnemers Leer-Werkfabriek
Op donderdag 14 juli hebben de eerste 2 deelnemende groepen aan de Leer-Werkfabriek hun diploma ontvangen.

naar boven