Regionaal Werkbedrijf Zuid-Limburg

Het regionaal Werkbedrijf Zuid-Limburg heeft als doel om op regionaal niveau een bijdrage te leveren aan de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Participatiewet. In de regio Zuid-Limburg moeten in de periode 2014 tot 2017 765 extra banen zijn gecreëerd en ingevuld; 490 in de marktsector en 275 bij de overheid. Het regionaal Werkbedrijf Zuid-Limburg helpt daarbij.

Samenwerking

Om die doelen te halen, werken in het Werkbedrijf 15 Limburgse gemeenten (vertegenwoordigd door Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen) samen met UWV, regionale bedrijven (Profcore, Vebego en Cofely), de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en de vakbonden FNV, CNV en VCP.

Lees op onze website meer over de participatiewet en de banenafspraak.

naar boven

MVO-platforms

In de 3 gewesten (Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek) zijn ook 3 werkgeversplatforms actief die helpen bij het vormgeven van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en “inclusief ondernemen”. Deze platforms (Kommit, Immens en Sprinc) kunnen door middel van evenementen en workshops werkgevers ondersteunen bij het toepassen van de participatiewet en het invullen van de banenafspraak.

Bij deze MVO-platforms zijn ook de WerkgeversServicepunten aangesloten die adviseren bij het plaatsen van mensen met talent én een afstand tot de arbeidsmarkt.

naar boven

Aanjager

Om het aantal bedrijven te laten toenemen dat actief mensen uit het doelgroepregister plaatst, is Henk van Hoof (oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) benoemd tot aanjager. Hij gaat de komende tijd 450 bedrijven bezoeken in Limburg om hen aan te sporen. Tevens kan hij de bedrijven in contact brengen met de werkgeversservicepunten die adviseren en bemiddelen bij de feitelijke plaatsing.

Om de actieve bedrijven hun betrokkenheid te kunnen laten uiten, heeft de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) het zogenaamde Ambassadeursbord ontwikkeld. Op deze manier zien alle bezoekers van het bedrijf dat er mensen met een arbeidsbeperking werken.

Wilt u een afspraak maken zodat de aanjager ook uw bedrijf bezoekt? Neem dan contact op met de aanjager via lwl.nl (Limburgse Werkgevers Vereniging).

naar boven

Meer informatie

Meer informatie over het regionaal Werkbedrijf, de banenafspraak en alles wat daarmee samenhangt, vindt u op de website van de Programmaraad.

Voor meer informatie over het regionaal Werkbedrijf en de banenafspraak in Zuid-Limburg kunt u contact opnemen met:

naar boven

Publicaties

naar boven

Samen voor de klant

De Programmaraad heeft verschillende filmpjes en animaties gemaakt over de participatiewet. Deze zijn rechtenvrij te gebruiken. Kijk op samenvoordeklant.nl voor deze leuke en duidelijke filmpjes over de participatiewet.

naar boven